در 3 سال اخیر چقدر ارز وارد چرخه اقتصاد شد؟

در 3 سال اخیر چقدر ارز وارد چرخه اقتصاد شد؟

براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت در سالی که گذشت، از 60 میلیارد و 400 میلیون یورو تعهد ارزی حاصل از صادرات در سال‌های 97، 98 و 99 حدود 40 میلیارد یورو تا پایان آذرماه به چرخه اقتصادی کشور بازگشت.

خبرآنلاین: براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت در سالی که گذشت، از 60 میلیارد و 400 میلیون یورو تعهد ارزی حاصل از صادرات در سال های 97، 98 و 99 حدود 40 میلیارد یورو تا پایان آذرماه به چرخه اقتصادی کشور بازگشت.

سال 99 سالی پر حاشیه در زمینه تعهدات ارزی صادرکنندگان بود و از همان نخستین روزهای آغاز سال، در میان مهمترین اخبار تجاری کشور قرار گرفت زیرا سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌هایی تجار را ملزم کردند تا ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند.

بر اساس اعلام این دو نهاد، صادرکنندگان که در سال های 97 و 98 اقدام به صادرات کرده بودند باید تا پایان تیرماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور پرداخت می کردند زیرا در غیر اینصورت کارت بازرگانی آنها تعلیق می شد. در همین راستا، کارگروه هایی با عنوان های کمیته اقدام ارزی و پایش سوءرفتار تجاری صادرکنندگان، تشکیل شدند تا در این زمینه پیگیری های لازم را انجام دهند و در صورت ادامه این روند کارت بازرگانی تجار متخلف را باطل کنند.

این نخستین گامی بود که سازمان های مربوطه برای تعیین تکلیف بدهی های ارزی صادرکنندگان به کشور برداشتند که با ارقام قابل توجه بازگشت ارز صادراتی موثر نیز بود؛ در همین برهه زمانی حدود 10 درصد از صادرکنندگان به طور کامل تعهدات ارزی خود را ایفا کردند که به موجب آن 13 میلیارد یورو به کشور بازگشت.

از سوی دیگر با توجه به مشکلات بانکی و تجاری حاصل از تحریم ها کارگروه پایش سو رفتار تجاری تاریخ ایفای تعهدات ارزی را تا پایان شهریورماه تمدید و صادرکنندگان را به دو گروه تولیدی و غیرتولیدی تقسیم کرد.

بر همین اساس مقرر شد تا صادرکنندگانی که در دسته واحدهای تولیدی قرار دارند پیش از 31 شهریورماه نسبت به تعامل با بانک مرکزی برای جلوگیری از تعلیق کارت بازرگانی اقدام کنند.

صادرکنندگانی که در گروه غیرتولیدی قرار داشتند و فقط یک تا 30 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداندند تا 15 شهریور فرصت تعامل با این نهاد را داشتند و صادرکنندگانی که 31 تا 69 درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده بودند نیز 31 شهریورماه اقدام به تعلیق کارت بازرگانی آنها شد و بر اساس آمار اعلام شده بیش از دو هزار کارت بازرگانی واحدهای غیرتولیدی تعلیق شد.

از 31 اردیبهشت ماه سال 97 تا 31 خرداد ماه سال 99، تعداد 21 هزار و 698 صادرکننده شامل 6 هزار و 832 صادرکننده تولیدی و 14 هزار و 860 تاجر غیرتولیدی مجموعا 60 میلیارد و 400 میلیون یورو صادرات انجام دادند که 54 میلیارد و 600 میلیون یورو از آن تعهد ارزی محسوب می شد اما به غیر از تعدادی از صادرکنندگان متعهد، باقی تجار در ابتدا تعهدات خود را تسویه نکردند، بلکه پس از صدور بخشنامه‌ها برای ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کردند و میزان ارز بازگشتی حاصل از صادرات غیرنفتی تا پایان شهریورماه حدود 35 میلیارد یورو معادل 68 درصد از مجموع ارز صادراتی بود.

این آمار تا 30 مهرماه سال 99 به 37 میلیارد و 100 میلیون یورو رسید و 17 میلیارد و 500 میلیون یورو از تعهدات باقی مانده بود و از این میزان به غیر سه میلیارد یورو تعهدات ایفا نشده مرتبط با ورود موقت و مرزنشینان، 6 میلیارد و 700 میلیون یورو مربوط به بخش تولیدی و 10 میلیارد و 700 میلیون یورو مربوط به بخش غیرتولیدی است.

همچنین بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت در این مدت روزانه 100 میلیون یورو ارز صادراتی به سامانه های سنا و نیما واریز می شد که نشان می داد بسیاری از صادرکنندگان برای جلوگیری از تعلیق کارت بازرگانی خود به ایفای تعهدات ارزی اقدام کردند که بر همین اساس کارت بازرگانی بیش از یک هزار صادرکننده از حالت تعلیق خارج شد.

از سوی دیگر «احسان قمری» مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرده بود: از کل میزان تعهدات ایفا نشده تا 30 مهرماه سال 99، برای ایفای تعهدات ارزی ورود موقت و مرزنشینان و پیله وران راهکارهایی جدیدی برای رفع مشکلات آنها در نظر گرفته شد.

وی درخصوص تعهدات ارزی بخش تولیدی تاکید کرده بود: از 45 میلیارد و 200 میلیون یورو صادرات این بخش، 40 میلیارد و 900 میلیون یورو تعهد ارزی بوده که 34 میلیارد و 200 میلیون یورو از آن پرداخت شد.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص صادرات تجار نیز گفته بود: از 15 میلیارد و 200 میلیون یورو صادرات بخش غیر تولیدی، 13 میلیارد و 600 میلیون یورو تعهد ارزی بوده و فقط 2 میلیارد و 900 میلیون یورو از آن به چرخه اقتصادی کشور بازگشت.

در آخرین آمار اعلام شده از سوی «حمیدرضا زادبوم» رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، 40 میلیارد یورو از تعهدات ارزی تا 30 آذرماه سال 99 به کشور بازگشت.

نکته مهمی که در این میان وجود دارد تخلفات ارز صادراتی است که عده ای با سوءاستفاده از کارت های بازرگانی یا ایفا نکردن تعهدات ارزی موجب اختلال در چرخه اقتصادی کشور می شوند. در سالی که گذشت اخباری مبنی بر واردات 700 دستگاه پورشه توسط یک پیرزن در روستایی دور افتاده منتشر شده بود که حتی از اینکه کارت بازرگانی به نام وی صادر شده است آگاه نبود.

البته زادبوم با تاکید بر اینکه در سال های گذشته حلقه تخلفات صادراتی تنگ تر شده است، گفته بود: با قوانین و راهکارهای مطمين تر، امکان سوء رفتار تجاری، کاهش چشمگیری پیدا کرد.

مسوول کمیته اقدام ارزی، با اشاره به آسیب‌شناسی انجام گرفته در زمینه فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی و مشکلات، تصریح کرد: براساس همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مشکلات موجود به حداقل رسید و انتظار می‌رود با تمهیدات در نظر گرفته شده، فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی با دقت بیشتری اجرایی شود.

همچنین «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی در خصوص صادرکنندگان متخلف، تاکید کرده بود: 250 صادرکننده ای که اقدامی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور نکردند به قوه قضاییه معرفی شدند که 70 نفر از آنها، کارتن خواب و از افراد ضعیف جامعه و روستایی بودند و باید مانع تکرار این روند شویم.

نشست های دولت و بخش خصوصی که به طور مرتب در سال های گذشته برگزار شده، یکی از گام‌های مثبتی است که دو طرف در جهت بهبود شرایط با یکدیگر تعامل می کنند و یکی از نشست های سال 99 نیز در خصوص موانع تجارت و راهکارهای حل آن صحبت به میان آمد که یکی از آنها حذف کارت های بازرگانی یک بار مصرف بود.
همچنین از راه های دیگری که دولت برای ایفای تعهدات ارزی در نظر گرفت این بود که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ماه سال 99 برای تسریع و تسهیل در تجارت، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت داد تا براساس اولویت‌بندی کالایی نسبت به مدیریت ثبت سفارش اقدام کند.

بر این اساس، وارد کنندگان می‌توانند علاوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تامین کنند.

ارز صادراتی اهمیت ویژه ای در اقتصاد کشور دارد زیرا بخشی از مواد اولیه تولیدی ها با این ارز تامین می شود و از سوی دیگر تامین کالای اساسی و جلوگیری از نوسانات ارزی نیز وابسته به ایفای تعهدات صادرکنندگان است، در شرایطی که سال گذشته براساس تحریم ها و شیوع ویروس کرونا بر کشور تحمیل شد نیاز بیشتری به بازگشت ارزهای صادراتی در چرخه اقتصادی کشور وجود داشت که با اقدامات صورت گرفته نسبت به آن اقدام شد و شرایط مناسبی را برای تامین کشور ایجاد کرد.

local_offerبرچسب‌ها:
پیش‌بینی قیمت دلار هفته بعد / 10 خبر مهم برای بازار ارز

پیش‌بینی قیمت دلار هفته بعد / 10 خبر مهم برای بازار ارز

در هفته اخیر قیمت دلار چه در بازار و چه در صرافی ملی در محدوده کانال 25 هزار تومان نوسان داشتند و در بازار تا قیمت 25650 تومان نیز گزارش شد. با این حال در صرافی ملی روند این طور صعودی نبوده است. آیا د...

TejaratNews.com/
سفر سرنوشت‌ساز برای بازار ارز

سفر سرنوشت‌ساز برای بازار ارز

امروز قرار است نخست وزیر کره جنوبی به ایران بیاید. پس از آزادسازی کشتی کره جنوبی امید‌ها برای گشایش دیپلماسی در حوزه پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی افزایش یافته و با سفر امروز این مقام ارشد کره ...

Bartarinha.ir/

بازارها امروز منتظر چه خبری هستند؟ / سفر سرنوشت‌ساز برای بازار ارز

این اخبار برای بازارهای امروز مهم هستند / 2 سیگنال برای بازار ارز دیجیتال

این اخبار برای بازارهای امروز مهم هستند / 2 سیگنال برای بازار ارز ...

بازار ارز روندی متفاوت از طلا و بورس را در پیش گرفته است. در روز سفر مهم نخست وزیر کره جنوبی به ایران، قیمت دلار کمی افزایش یافت اما قیمت طلا کمی ارزان شد و شاخص بورس نیز همچنان نزولی باقی ماند.

TejaratNews.com/
وضعیت بازار ارز در هفته سوم ماه اسفند چگونه بود؟ / قیمت دلار، یورو و درهم پیش از روز جمعه

وضعیت بازار ارز در هفته سوم ماه اسفند چگونه بود؟ / قیمت دلار، یورو...

آخرین قیمت انواع ارزهای پرکاربرد بازار ارز داخلی در سومین هفته ماه اسفند را می‌توانید در این گزارش تجارت‌نیوز ملاحظه کنید.

TejaratNews.com/
قیمت دلار چقدر شد؟ / سیگنال‌های جدید برای بازار ارز

قیمت دلار چقدر شد؟ / سیگنال‌های جدید برای بازار ارز

قیمت دلار در روز پنجشنبه 14 اسفند ماه همان 25300 تومان روز چهارشنبه باقی ماند. اما برای آینده بازار ارز اخبار سیاسی جدیدی منتشر شده که احتمالا بر روند بازار تاثیر داشته باشد.

TejaratNews.com/
وضعیت بازار ارز در هفته دوم ماه اسفند چگونه بود؟ / قیمت دلار، یورو و درهم پیش از روز جمعه

وضعیت بازار ارز در هفته دوم ماه اسفند چگونه بود؟ / قیمت دلار، یورو...

آخرین قیمت انواع ارزهای پرکاربرد بازار ارز داخلی در دومین هفته ماه اسفند را می‌توانید در این گزارش تجارت‌نیوز ملاحظه کنید.

TejaratNews.com/
اولین واکنش بازار ارز به وعده ارزانی روحانی / دلار چقدر شد؟

اولین واکنش بازار ارز به وعده ارزانی روحانی / دلار چقدر شد؟

صبح امروز بازار ارز با روندی نزولی آغاز شد اما به نظر میرسد سخنان ريیس جمهور باز هم تاثیری معکوس بر مسیر حرکت نرخ دلار داشته است.

TejaratNews.com/
بازار ارز یک بازار تخصصی است / اعلام سیاست‌های ارزی را به بانک مرکزی واگذار کنند

بازار ارز یک بازار تخصصی است / اعلام سیاست‌های ارزی را به بانک مرک...

ريیس کل بانک مرکزی اظهار کرده، بازار ارز، یک بازار حساس و تخصصی است. در اولین جلسه حضور در هیات دولت قبل از انتصاب درخواست کردم که در خصوص مسايل ارزی، اعلام سیاست‌ها را به بانک مرکزی واگذار کنند و قطع...

TejaratNews.com/
وضعیت بازار ارز در اولین هفته ماه اسفند چگونه بود؟ / قیمت دلار، یورو و درهم پیش از روز جمعه

وضعیت بازار ارز در اولین هفته ماه اسفند چگونه بود؟ / قیمت دلار، یو...

آخرین قیمت انواع ارزهای پرکاربرد بازار ارز داخلی در اولین هفته ماه اسفند را می‌توانید در این گزارش تجارت‌نیوز ملاحظه کنید.

TejaratNews.com/
قیمت دلار تا پیش از امروز 7 اسفند / آخرین اخبار مهم برای بازار ارز

قیمت دلار تا پیش از امروز 7 اسفند / آخرین اخبار مهم برای بازار ارز

درحالی که پس از انتشار اخبار مربوط به مذاکرات ایران برای آزادسازی منابع بلوکه شده در کره جنوبی انتظار می‌رفت قیمت دلار ارزان شود، در آخرین روز کاری هفته قیمت دلار تا 25400 تومان گران شد.

TejaratNews.com/
بازار ارز تحت تاثیر اخبار متناقض / استفاده دولت از الگویی تکراری برای کاهش قیمت

بازار ارز تحت تاثیر اخبار متناقض / استفاده دولت از الگویی تکراری ب...

بازار ارز امروز افزایشی آغاز شد اما به گفته فعالان این بازار به علت رسیدن اخبار متناقض، نمی‌توان انتظار داشت مسیر نرخ، طبق انتظار عمل کند. به ویژه حالا که بازارساز هم مثل دفعات پیش سعی دارد با دامن زد...

TejaratNews.com/
وضعیت بازار ارز در آخرین هفته ماه بهمن چگونه بود؟ / قیمت دلار، یورو و درهم پیش از روز جمعه

وضعیت بازار ارز در آخرین هفته ماه بهمن چگونه بود؟ / قیمت دلار، یور...

آخرین قیمت انواع ارزهای پرکاربرد بازار ارز داخلی در آخرین هفته ماه بهمن را می‌توانید در این گزارش تجارت‌نیوز ملاحظه کنید.

TejaratNews.com/
بازار ارز در ماه‌های آینده چگونه خواهد بود؟

بازار ارز در ماه‌های آینده چگونه خواهد بود؟

یک پژوهشگر اقتصادی گفت: به نظر می‌رسد نرخ ارز بدون جهش معناداری در همین محدوده کنونی در نوسان باشد. در واقع باید منتظر بود تا دید تحولات آتی درعرصه بین‌المللی چه تغییری خواهد کرد.

TejaratNews.com/
تاثیر سه اتفاق مهم در انتظار بازار ارز

تاثیر سه اتفاق مهم در انتظار بازار ارز

با تصویب اصلاحیه لایحه بودجه 1400، ارز 4200 تومانی فعلا ماندگار شده است. از طرف دیگر نیز احتمال دارد سوم اسفندماه ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را لغو کند. همزمان با این دو اتفاق بررسی FATF نیز ...

TejaratNews.com/
تعیین ‌تکلیف مدیریت سهام 30میلیون مشمول سهام عدالت با برگزاری انتخابات حاشیه‌های امروز بورس 25 فروردین / معاملات مثبت شستا هم شاخص را صعودی نکرد ارزش سهام عدالت امروز 25 فروردین شاخص بورس دوباره منفی شد ارزش دارایکم و پالایشی یکم امروز 25 فروردین وجود بیش از 3‌هزار و 600 طرح نیمه‌تمام صنعتی بالای 80 درصد پیشرفت آخرین وضعیت قیمت‌گذاری سیمان با امید به تعیین نرخ تا 30 روز آینده + آمار صادرات تغییر مالکیت 510 میلیون اوراق بهادار مالی ارزش پالایشی یکم 25 فروردین 1400 کاهش ارزش سهام عدالت در آخرین روز هفته سوم فروردین قیمت روز خودرو در 25 فروردین قیمت روز خودرو‌های صفر بالای یک میلیارد آتش بی‌تدبیری در خرمن نمادهای کوچک "بورس" نرخ جدید دلار و یورو/ سومین نرخ ارز صرافی ملی 1400/1/25 رشد 105 درصدی فروش شرکت‌های معدنی بورس فعالیت مجدد مزرعه استخراج رمز ارز رفسنجان عقب‌نشینی 1365 واحدی شاخص بورس تهران/ ارزش معاملات دو بازار از 7 هزار میلیارد تومان گذشت عرضه عمده سهام غیرمدیریتی در نماد معاملاتی آرمان 4 شاخص در پایان ریزش 1365 واحدی داشت موفقیت نخستین عرضه صادراتی آلومینیوم در بورس کالا/ فلز نقره‌ای آغازگر صادرات فلزات از مسیر بورس غرضی: ريیس‌جمهور شوم نرخ تورم صفر می‌شود گوشت و مرغ گران نمی‌شوند! قیمت طلا امروز 25 فروردین 1400/ صعود 150 هزار تومانی قیمت سکه تاثیر منفی "شپنا"،"فملی" و "شبندر" بر شاخص میزان افزایش قیمت سیمان مشخص می‌شود/ رایزنی برای عرضه سیمان در بورس کالا راه اندازی مرکز ارتباط نهادهای مالی روند نرخ طلا و سکه صعودی شد یارانه رمضان امشب واریز می‌شود رشد 105 درصدی فروش شرکت‌های معدن و صنایع معدنی در بازار سرمایه دستگیری اعضای باند زمین‌خواری در کشور نرخ جدید دلار/ دومین نرخ ارز صرافی ملی 1400/1/25 واردات واکسن کرونا با ارز نمایی سرمایه "گوهران" 62 درصد افزایش می‌یابد معاملات منفی "اخابر" همراه با افت 2درصدی "همراه" در صفر تابلو منفی است "ولشرق" همراه با افت یک درصدی نرخ ارز اندکی افزایش یافت «متانول» پرفروش‌ترین محصول "شفن" قانون گره معاملاتی کارایی ندارد قیمت دلار امروز 25 فروردین 1400 چقدر شد؟ بیت کوین رکورد تاریخی خود را شکست جهش 203 درصدی فروش شرکت‌های معدن و صنایع معدنی قیمت دلار امروز چهارشنبه 25 فروردین 1400/ نرخ اسکناس آمریکایی افزایش یافت جزيیات شناسایی لوکس‌ نشین‌ها برای مالیات ستانی برنامه‌های آتی "پارتا"، پتانسیلی برای بلند مدت این سهم بورس انرژی میزبان میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی نرخ 10 ارز ثابت ماند انتخابات ریاست جمهوری 1400 و تاثیر آن بر بازار سرمایه قیمت دلار و یورو اعلام شد/ نرخ ارز صرافی ملی امروز 1400/1/25 دادوستد هزارتن شمش 50 پوندی آلومینیوم در بورس کالا

در حال بارگیری...