پتروشیمی آبادان و هزاران مشکل | با این سیر نزولی فروش، شپترو امسال هم زیان شناسایی می‌کند؟!

پتروشیمی آبادان و هزاران مشکل | با این سیر نزولی فروش، شپترو امسال هم زیان شناسایی می‌کند؟!

گزارش فعالیت ماهانه آبان شپترو درحالی بر روی کدال منتشر گردید که آمار مندرج در آن به هیچ وجه مورد استقبال سهامداران شرکت قرار نگرفت؛ میزان فروش شپترو در آبان ماه با افت بسیار شدیدی همراه بوده و تقریبا به سطح 29 میلیارد تومان رسیده است. شپترو سال‌ها است که در بخش عملیاتی با مشکل مواجه بوده و در پایان سال‌های مالی گذشته زیان‌های قابل توجهی شناسایی نموده است. شپترو امسال هم زیان شناسایی می کند؟

به گزارش نبض بورس، گزارش فعالیت ماهانه آبان شپترو درحالی بر روی کدال منتشر گردید که آمار مندرج در آن به هیچ وجه مورد استقبال سهامداران شرکت قرار نگرفت؛ میزان فروش شپترو در آبان ماه با افت بسیار شدیدی همراه بوده و تقریبا به سطح 29 میلیارد تومان رسیده است. شپترو سال‌ها است که در بخش عملیاتی با مشکل مواجه بوده و در پایان سال‌های مالی گذشته زیان‌های قابل توجهی شناسایی نموده که گویا امسال هم باتوجه به شرایط موجود، در صدد جبران زیان‌های انباشته قبلی نخواهد بود.

محصول صادراتی شپترو

DDB نوعی ماده پاک کننده قوی است که در صنایع شوینده بهداشتی کاربرد داشته و یکی از محصولات تولیدی شپترو محسوب می‌گردد. شرکت پتروشیمی آبادان در سال جاری صرفا در حوزه صادرات محصول " DDB " فعالیت داشته و برخلاف سال مالی گذشته در زمینه صادرات PVC فروش صادراتی را تجربه نکرده؛ صادرات DDB در سال 1402 نیز مستمر نبوده و صرفا در مقاطعی از سال این فروش انجام شده که آن نیز به نسبت ابعاد مالی شرکت عدد قابل توجهی نمی‌باشد؛ همچنین این موضوع زمانی می‌تواند به عنوان یک مزیت صادراتی برای شپترو تلقی گردد که شرکت بتواند به یک مسیر درآمدی مستمر و نسبتا پایدار در حوزه محصول خود دست پیدا کند.

محصول اصلی شرکت عامل افت فروش؟

PVC به عنوان اصلی‌ترین ماده تولیدی پتروشیمی آبادان شناخته می‌شود که با توجه به آمار و ارقام مندرج در گزارش فعالیت‌های ماهانه شرکت نوسان تعداد تولید و فروش و همچنین افت قابل توجه نرخ فروش این محصول باعث کاهش سطح فروش کل شرکت گردیده است.

• همان طور که از نمودار‌های فوق می‌توان استنباط کرد، کاهش میزان تولید و طبعا فروش محصول اصلی شرکت (PVC) از ماه‌های ابتدای سال 1402 تاکنون، باعث افت شدید درآمد‌های ناشی از فروش این محصول گردیده و اثر بسیار کاهنده‌ای بر میزان فروش کل شرکت داشته است که اگر این رویه ادامه یابد می‌تواند شرکت را با کمبود نقدینگی و منابع مالی لازم جهت ایفای تعهدات و ... مواجه سازد.

کاهش نرخ محصول اصلی (PVC)

• نرخ فروش محصول PVC طی سال 1402 همواره با نوسان همراه بوده که این موضوع بر درآمد‌های فروش شرکت نیز اثر قابل توجهی داشته است. در کنار کاهش تولید و فروش محصول اصلی به عنوان عناصر اثرگذار بر کاهش فروش کل شرکت، نمی‌توان از کاهش نرخ فروش این محصول به سادگی گذشت؛ به طوری که در آبان ماه نرخ فروش این محصول به سطح 279.561.144 ریال کاهش یافته است! این در حالی است که شپترو این محصول را در فروردین ماه به نرخ 349.185.986 ریال به فروش می‌رسانده که باز هم نسبت به سال مالی 1401 کاهش نرخی قریب به 7% را تجربه نموده است؛ بنابراین این موضوع را نیز در کنار کاهش تولید و فروش به عنوان عوامل کاهنده‌ی درامد‌های فروش شپترو می‌توان قلمداد کرد.

سایر عوامل مهم و اثرگذار

در کنار مولفه‌های پولی (نرخ فروش محصول) و عملیاتی (مقدار تولید و فروش) که به تفصیل به تجزیه تحلیل آن پرداختیم، عوامل اثرگذار دیگری را نیز مدیریت شرکت در گزارش خود به مدیریت نظارت بر ناشران بازار پایه بورس اوراق بهادار به عنوان عناصر موثر بر کاهش میزان فروش شرکت در سال 1402 عنوان نموده است:


1.کمبود خوراک مواد اولیه (edc)
2.مشکلات فنی در کمپرسورها، مبدل‌ها و سایر تجهیزات خط تولید
3.تعطیلی واحد 300 خط تولید (تولیدکننده ماده اولیه واحد 500 خط تولید)
4.عدم اورهال شرکت در 6 سال گذشته و انجام عملیات اورهال در سال 1402 و تعطیلی کل مجموعه در بازه تیرماه و مردادماه
5.کاهش نرخ فروش محصول اصلی شرکت (PVC)

آخرین اخبار بورس و اقتصاد