خبر فوری برای بازنشستگان/ حسابتان را چک کنید

خبر فوری برای بازنشستگان/ حسابتان را چک کنید

بازار کارفیش حقوقی آذرماه بازنشستگان تامین اجتماعی بارگذاری شده است.

اعضای کانون بازنشستگان می‌گویند این ماه نیز پرداخت‌ها از بیستم براساس حروف الفبا آغاز شده است و تا آخرماه ادامه دارد. بازنشستگان ابراز امیدواری می‌کنند پرداخت‌ها به موقع و براساس جدول اعلامی صورت پذیرد.

جدول حقوق آذر بازنشستگان تامین اجتماعی

جدول تاریخ واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
نام حرف تاریخ پرداخت بانک صادرات 1402/08/29
آ – الف 1402/08/20 ط 1402/08/30
حروف (ب) تا (ش) شعب تا 2000 نفر 1402/08/22 ظ 1402/08/30
حروف (ص) تا (ی) شعب تا 2000 نفر 1402/08/23 خ 1402/08/30
ب 1402/08/24 گ 1402/08/30
پ 1402/08/25 ل 1402/08/30
ت 1402/08/25 و 1402/08/30
ث 1402/08/25 ه 1402/08/30
چ 1402/08/26 غ 1402/08/30
ج 1402/08/26 ی 1402/08/30
ژ 1402/08/26 ذ 1402/08/30
ص 1402/08/26 ک 1402/08/30
ض 1402/08/27 د 1402/08/30
ز 1402/08/28 ش 1402/08/30
ف 1402/08/28 ع 1402/08/30
ح 1402/08/28 ن 1402/08/30
ق 1402/08/29 م 1402/08/30
س 1402/08/29 بنیاد شهید 1402/08/30
ر 1402/08/29 همکاران بازنشسته 1402/08/30
بانک ملی 1402/08/29
بانک ملت 1402/08/29
بانک تجارت 1402/08/29
پست بانک 1402/08/29
بانک سپه 1402/08/29
بانک کشاورزی 1402/08/29
دریافت فیش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان به آدرس https://es.tamin.ir و ورود به بخش «فیش حقوقی مستمری‌بگیران» و «مشاهده فیش حقوقی مستمری‌بگیران» می‌توانند فیش حقوقی خود را در ماه‌های مختلف مشاهده و چاپ کنند.

223225

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد