پژو پارس گران شد +‌ جدول قیمت

پژو پارس گران شد +‌ جدول قیمت

قیمت پژو پارس XU7P سال سفارشی در نمایندگی 309 میلیون شده است و پژو پارس XU7 در بازار 470 میلیون است و پژوپارس LX در...

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو پارس به دست خواهید آورد.​

 

قیمت انواع خودرو پژو پارس
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
پژوپارس LX 1402 صفر 620٬000٬000
پژو پارس XU7P سال 1402 صفر  490٬000٬000
پژو پارس XU7P سال سفارشی 1402 صفر(کارخانه) 309,545,000
پژو پارس LX 1402 صفر(کارخانه) 333,897,000
پژو پارس XU7P سال 1402 صفر (کارخانه) 294,133,000
پژو پارس ELX-XU7P 1402 صفر (کارخانه) 275,201,000
پژو پارس ELX-TU5 1401 صفر  645٬000٬000
پژو پارس ELX-XU7P 1401  صفر  555٬000٬000
پژو پارس XU7 1401  صفر 470٬000٬000
پژو پارس XU7P سال 1401  صفر 480٬000٬000
پژو پارس XU7P 1401  صفر 475,000,000
پژو پارس LX 1401  صفر 590٬000٬000
پژو پارس XU7 1400 صفر 460٬000٬000
پژو پارس LX 1400 صفر 575٬000٬000

 

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد