ثبت افزایش سرمایه "خلنت" از سود انباشته

ثبت افزایش سرمایه "خلنت" از سود انباشته

شرکت تولیدی لنت ترمز ایران از ثبت افزایش سرمایه خبر داد.

به گزارش بورس نیوز، شرکت تولیدی لنت ترمز ایران از ثبت افزایش سرمایه خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/02/05 افزایش سرمایە شرکت از مبلغ 300,000 میلیون ریال به‌مبلغ 600,000 میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ 300000 میلیون ریال) در تاریخ 1402/02/24 در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد