ماجرای تقسیم قهری سهام عدالت چیست؟

ماجرای تقسیم قهری سهام عدالت چیست؟

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: سامانه انحصار وراثت متوفیان سهام عدالت مربوط به کارگزاران بازار سرمایه در ایستگاه پایانی...

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: سامانه انحصار وراثت متوفیان سهام عدالت مربوط به کارگزاران بازار سرمایه در ایستگاه پایانی قرار دارد تا تقسیم قهری سهام عدالت وارثان متوفی بین آن‌ها عملیاتی شود.

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سامانه مربوط به کارگزاران بورس در ماه‌های اخیر طراحی و پیاده‌سازی شده و در مراحل نهایی تست‌های فنی قرار دارد و به زودی قابل بهره‌برداری خواهد بود.

سامانه مربوط به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز، تحت نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضايیه در حال آماده‌سازی بوده و همکاری‌های نزدیکی بین کارشناسان فنی دو مجموعه جهت تسریع در آماده‌سازی سامانه شکل گرفته است.

همچنین وب‌سرویس ارايه شده توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضايیه صرفا عکس گواهی انحصار وراثت متوفیان بعد از سال 1397 را ارايه می‌کند و در عین حال از سرویس مذکور هم صرفا عکس گواهی حصر وراثت قابل دریافت است که این موضوع مشمول تعداد کثیری از متوفیان سهام عدالت از جمله متوفیان سال‌های 1384 تا 1397 نمی‌شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: در همین زمینه رایزنی‌هایی با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضايیه و شورای عالی بورس و اوراق بهادار انجام شده است تا خدمت تبدیل گواهی حصر وراثت به اقلام داده‌ای برای کلیه متوفیان اعم از آنانی که عکس گواهی حصر وراثت آن‌ها نزد قوه قضايیه موجود باشد یا نباشد به ترتیب در “دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کارگزاران بازار سرمایه” ارايه شود.

البته بر اساس بند ج قانون بودجه 1402، مصوبه شماره 2 جلسه چهل و سوم مورخ 07/04/1402 کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی قرار بود ظرف مدت 3 ماه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضايیه نسبت به ارايه وب‌سرویس شامل اقلام داده‌ای مشخصات متوفی و وراث آن‌ها اقدام کند، اما این وب سرویس هنوز در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی قرار نگرفته است.

 

 

local_offerبرچسب‌ها:

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد