«نواندیشان» تنها قرمزپوش هفتگی شد/ ارزش مختلط‌ها به 2,2 همت رسید

«نواندیشان» تنها قرمزپوش هفتگی شد/ ارزش مختلط‌ها به 2,2 همت رسید

روند ورود و خروج نقدینگی در صندوق‌های مختلط طی هفته منتهی به 3 دی‌ماه کمی به رنگ سبزی زد و 24 میلیارد و 800 میلیون تومان به این صندوق‌ها افزوده شد تا کمی امید به سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها زنده شود.

به گزارش بورس‌نیوز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط پرداخته‌شده است.

از جمله عناصر اصلی جدول زیر می‌توان به آخرین ارزش صندوق‌ها، بازدهی هفتگی، ماهیانه، فصلی آن‌ها اشاره کرده، همچنین میزان تغییر در ارزش صندوق طی یک هفته اخیر ارايه شده است.

آخرین روز معاملات این صندوق‌ها را مشاهده می‌کنید.

روند ورود و خروج نقدینگی در صندوق‌های مختلط طی هفته منتهی به 3 دی‌ماه کمی به رنگ سبزی زد و 24 میلیارد و 800 میلیون تومان به این صندوق‌ها افزوده شد تا کمی امید به سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها زنده شود.

بر اساس این گزارش، مجموع ارزش این 21 صندوق به 2 هزار و 275 میلیارد تومان بالغ شد.

کوچه مختلط‌ها تغییر رنگ داد

باید اشاره شود در همین ابتدا که در بخش مختلط‌ها نیز تمام صندوق‌ها سبزپوش بودند و تنها یک صندوق نتوانست که عملکردی سبز را در این هفته از خود برجای گذارد.

بر همین اساس، صندوق «آرمان سپهر آشنا» با 4.03 درصد تحت مدیریت "مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی" و صندوق «زیتون نماد پایا» با 3.43 درصد تحت مدیریت "مشاور سرمایه گذاری ترنج" و صندوق «توسعه ممتاز» با 3.37 درصد تحت مدیریت "سبدگردان مفید" توانستند که صدرنشین هفتگی لقب بگیرند.

اما از آن سوی جدول و در بخش عملکرد منفی‌ها نیز می‌توان به صندوق‌هایی نظیر، صندوق «مشترک نو اندیشان» با 2.03 درصد منفی تحت مدیریت "کارگزاری نواندیشان بازارسرمایه" و صندوق «کارگزاری بانک تجارت» با 0.14 درصد مثبت تحت مدیریت "تامین سرمایه کاردان" و صندوق «مشترک نیکی گستران» با 0.55 درصد تحت مدیریت "مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر" اشاره داشت که وضعیت مطلوبی را در این هفته از خود برجای نگذاشتند.

عملکرد ماهانه مختلط‌ها غیر از 2 صندوق سرخ بود

نگاهی به عملکرد ماهانه این صندوق‌ها نشان می‌دهد که عملکرد ماهانه تمامی صندوق‌های سرخ بود و تنها دو صندوق توانستند که مجرایی برای تنفس ماهانه پیدا کنند.

در بالای جدول صندوق‌های «سپهر اندیشه نوین» با 0.64 درصد تحت مدیریت "تامین سرمایه نوین" و صندوق «زیتون نماد پایا» با 0.5 درصد تحت مدیریت "مشاور سرمایه گذاری ترنج" قرار گرفته است.

از بخش انتهایی جدول نیز می‌توان اشاره‌ای به نام صندوق‌هایی همچون، صندوق «مشترک نو اندیشان» با 9.01 درصد منفی تحت مدیریت "کارگزاری نواندیشان بازارسرمایه"، صندوق «تجربه ایرانیان» با 6.77 درصد منفی تحت مدیریت "کارگزاری بانک آینده" و صندوق «مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی» با 5.95 درصد منفی تحت مدیریت "سبدگردان مفید" اشاره داشت.

کارگزاری بانک صنعت و معدن به قعر منفی‌های 3 ماهه آمد

بهترین عملکرد سه ماهه را نیز صندوق «یکم نیکوکاری آگاه» با 4.57 درصد تحت مدیریت "سبدگردان آگاه" داشته و پس‌ازآن صندوق «مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی» با 4.36 درصد قرارگرفته و از سوی دیگر، ضعیف‌ترین عملکرد نیز به صندوق «مشترک کوثر» تحت مدیریت "کارگزاری بانک صنعت و معدن" با منفی 7.22 درصد عملکرد رسید.