"عالیس" به افزایش سرمایه می اندیشد

"عالیس" به افزایش سرمایه می اندیشد

شرکت بهار رز عالیس چناران از پیشنهاد هیيت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه خبر داد.

به گزارش بورس نیوز، شرکت بهار رز عالیس چناران از پیشنهاد هیيت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، گزارش توجیهی هیيت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 2,500,100 ریال به مبلغ 3,000,120 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد شرکت که در تاریخ 1402/03/08 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارايه می‌شود.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد