میزان سود و زمان واریز سود سهامداران زیرمجموعه های شستا | شستا چه زمانی سود واریز می کند؟

میزان سود و زمان واریز سود سهامداران زیرمجموعه های شستا | شستا چه زمانی سود واریز می کند؟

در یک ماه اخیر شرکت‌های زیرمجموعه‌ی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، مجمع عمومی برگزار کردند و ضمن تصویب صورت های مالی میزان سود به ازای هر سهم نیز مشخص شد. در این مطلب به میزان سود و زمان واریز سود سهامداران این نماد‌ها پرداخته ایم.

به گزارش نبض بورس، در یک ماه اخیر شرکت‌های زیرمجموعه‌ی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، مجمع عمومی برگزار کردند. این شرکت‌ها عبارتند از تیپیکو، تاپیکو، صبا، تاصیکو، سیتا و حکشتی.

در این مطلب به میزان سود و زمان واریز سود سهامداران این نماد‌ها پرداخته ایم.

مجمع شستا و میزان تقسیم سود

شستا پس از برگزاری مجامع تمام زیرمجموعه‌های خود در ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1402/07/29 به مجمع می‌رود تا عملکرد خود را به سهامداران گزارش دهد.

زمان پرداخت سود سهامداران شستا

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی سجامی، 30 آبان ماه از طریق سامانه سجام واریز خواهد شد.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند، از تاریخ 1402/11/01 از طریق مراجعه حضوری به تمام شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور

مجمع تیپیکو و میزان تقسیم سود

19 شهریور 1402 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری دارويی تامین با حضور بیش از 80 درصد سهامداران برگزار شد و 90 درصد از سود تلفیقی به میزان 386 تومان تقسیم و تصویب گردید.

زمان پرداخت سود سهامداران تیپیکو

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی سجامی، 28 آذر 1402 واریز خواهد شد.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند، و یا به دلیل مشکل حساب بانکی سود سهام خود را از طریق سامانه سجام دریافت نکنند، از تاریخ 11/15، 1402 می‌توانند با مراجعه به شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور و ارايه اصل کارت ملی نسبت به دریافت سود سهام خود اقدام نمایند.

مجمع تاپیکو و میزان تقسیم سود

6 شهریور 1402 مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت تاپیکو با حضور 92.98 درصد سهامداران برگزار شد. در این مجمع 100 درصد از سود خالص شرکت به میزان 274 تومان به ازای هر سهم تقسیم و تصویب شد.

زمان پرداخت سود سهامداران تاپیکو

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی سجامی، 4 مهرماه 1402 واریز شد.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند، از تاریخ 1402/10/04 دریافت از طریق مراجعه حضوری به کلیه شعب بانک پارسیان در سراسر کشور و با ارايه کارت ملی و اعلام کد بورسی

مجمع صبا و میزان تقسیم سود

22 شهریور 1402 مجمع عمومی عادی سالیانه گروه مالی صبا تامین با حضور حدود 89 درصد سهامداران برگزار شد و در این مجمع 95 درصد از سود انباشته تلفیقی به میزان 55 تومان برای هر سهم تقسیم و تصویب شد.

زمان پرداخت سود سهامداران صبا

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی سجامی، 28 آبان 1402 واریز خواهد شد.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند، از تاریخ 1402/10/05 با مراجعه حضوری به تمام شعب بانک پارسیان

مجمع حکشتی و میزان تقسیم سود

12 مهر 1402 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با حضور 83 درصد سهامداران برگزار شد و در این مجمع 80 درصد سود به میزان 222 تومان تقسیم و تصویب شد.

زمان پرداخت سود سهامداران حکشتی

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی سجامی، 11 آذر 1402 واریز خواهد شد.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند، از تاریخ 1402/11/30 به بعد با مراجعه حضوری به تمام شعب بانک تجارت در سراسر کشور

مجمع سیتا و میزان تقسیم سود

16 مرداد 1402 مجمع عمومی عادی سالیانه و نیز مجمع عمومی فوق العاده با حضور بیش از 89 درصد سهامداران برگزار شد.

در این مجمع 95 درصد از سود تحقق یافته شرکت به میزان 240 تومان به ازای هر سهم تقسیم و تصویب شد.

زمان پرداخت سود سهامداران سیتا

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی سجامی، در مهرماه 1402 واریز خواهد شد.

مجمع تاصیکو و میزان تقسیم سود

5 شهریور 1402 مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت سرمایه گذاری صدر تامین با 84 درصد سهامداران برگزار شد.

7000 میلیارد سود قابل تقسیم موجود است و 99.5 درصد از آن حدود 6975 میلیارد تومان به ازای هر سهم 225 تومان تقسیم و تصویب شد.

زمان پرداخت سود سهامداران تاصیکو

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی سجامی، طی دی ماه 1402 واریز خواهد شد.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند، طی دی ماه 1402 و تکمیل فرم و ارسال به شماره شرکت

آخرین اخبار بورس و اقتصاد