سورپرایز تازه دولت که مردم را شوکه خواهد کرد!

سورپرایز تازه دولت که مردم را شوکه خواهد کرد!

خبرگزاری تسنیم نوشت که دولت در لایحه بودجه 1403 مجمموع درآمد مالیاتی را 1122 میلیارد تومان پیش بینی کرد که دو برابر...

خبرگزاری تسنیم نوشت که دولت در لایحه بودجه 1403 مجمموع درآمد مالیاتی را 1122 میلیارد تومان پیش بینی کرد که دو برابر درآمد نفت است.

درآمد نفت در لایحه بودجه 1403 حدود 614 هزار میلیارد تومان پیش بینی شد.

برخی کاربران با گلایه و طعنه نوشتند: خوبی دولت سیزدهم اینه که مرتب به مردم هدیه غیرمنتظره میده!!!

نکنه مهم دیگر اینکه درآمد مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده 49.8 درصد رشد دارد.

همچنین منابع عمومی دولت در لایحه بودجه 1403 بیش از 2429 هزار میلبارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه امسال 16.7 درصد افزایش دارد.

واگذاری دارایی های سرمایه ای یا به عبارتی درآمد نفتی در بودجه سال اینده 614 هزار میلیارد تومان هست که در مقایسه با بودجه 1402 بیش از 16 درصد کاهش دارد.

در بودجه 1403 بیش از 60 هزار میلیارد تومان برای واگذاری شرکتهای دولتی در نظر گرفته شد.

پ

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد