اخبار مهم کدال یکشنبه 24 اردیبهشت 1402 | عملکرد و افزایش سرمایه کدام شرکت ها بر روی کدال نشست؟

اخبار مهم کدال یکشنبه 24 اردیبهشت 1402 | عملکرد و افزایش سرمایه کدام شرکت ها بر روی کدال نشست؟

امروز یکشنبه 24 اردیبهشت 1402 اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.

به گزارش نبض بورس، امروز یکشنبه 24 اردیبهشت 1402 اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.

عملکرد 12 ماهه دامین

شرکت دامین در 12 ماه منتهی به 29/12/1401؛ سود خالص هر سهم 478 ریال که نسبت به مدت مشابه 138 درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش 110 درصدی 4,436,064 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 2,631,621 میلیون ریال رسید.

زمان تشکیل جلسه هیيت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرنگی

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه شرنگی مورخ 1402/02/23 و باستناد مصوبە مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1401/05/23، جلسە هیيت مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 500,000 میلیون ریال به مبلغ 1,000,000 ریال (از محل سود انباشته مبلغ 500,000 میلیون ریال) در روز یکشنبه مورخ 1402/03/07 برگزار خواهد گردید.

آگهی ثبت افزایش سرمایه دشیمی

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه دشیمی مورخ 1401/06/19 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/07/10 افزایش سرمایە شرکت از مبلغ 455,000 میلیون ریال به‌مبلغ 900,000 میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 445000 میلیون ریال) در تاریخ 1402/02/24 در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

عملکرد 12 ماهه فروسیل

شرکت فروسیل در 12 ماه منتهی به 29/12/1401؛ سود خالص هر سهم 2,300 ریال که نسبت به مدت مشابه 21 درصد کاهش داشته است. سود ناخالص با کاهش 42 درصدی 1,416,858 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 1,840,300 میلیون ریال رسید.

عملکرد 12 ماهه کرماشا

شرکت کرماشا در 12 ماه منتهی به 29/12/1401؛ سود ناخالص با افزایش 36 درصدی 53,809,204 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 46,581,977 میلیون ریال رسید.

شفاف سازی افزایش سرمایه ونیکی

دلیل تاخیر ایجاد شده از دستوالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه ونیکی در رابطه با پذیره نویسی عمومی حق تقدم‌های استفاده نشده، تاخیرات متعدد در روند اجرایی ثبت مجوز پذیره نویسی، در اداره ثبت شرکت‌ها می‌باشد. طی پیگیری‌های به عمل آمده از آن اداره، ثبت مجوز مزبور نهایتا تا پایان این ماه انجام خواهد شد.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد