افزایش سرمایه "دسبحا" ثبت شد

افزایش سرمایه "دسبحا" ثبت شد

شرکت گروه دارویی سبحان از ثبت افزایش سرمایه خبر داد.

به گزارش بورس نیوز، شرکت گروه دارویی سبحان از ثبت افزایش سرمایه خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/05/12 افزایش سرمایە شرکت از مبلغ 3,241,000 میلیون ریال به‌مبلغ 6,975,000 میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 2113500 میلیون ریال، از محل اندوخته مبلغ 1620500 میلیون ریال) در تاریخ 1402/02/27 در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد