هشدار برای این افراد / منتظر پیامک مالیات خانه با...

هشدار برای این افراد / منتظر پیامک مالیات خانه با...

مالیات برخانه های خالی یکی از سیاست‌ های دولت ایران برای کاهش تعداد خانه‌های خالی و افزایش تولید مسکن است. بر اساس...
مالیات برخانه های خالی یکی از سیاست‌ های دولت ایران برای کاهش تعداد خانه‌های خالی و افزایش تولید مسکن است. بر اساس...

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد