حقوق بازنشستگان لشگری واریز شد/ فیش‌های حقوقی...

حقوق بازنشستگان لشگری واریز شد/ فیش‌های حقوقی...

حقوق آذرماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح واریز شد.

تا ساعات پایانی شب گذشته (28 آذر)، مستمری تمام بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق لشگری به حساب‌شان واریز شد.

در عین حال، فیش‌های حقوقی در سامانه ساتا بارگذاری شده و قابل دریافت است.

 

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد