جنجال جدید بورسی / نرخ خوراک پتروشیمی ها چه...

جنجال جدید بورسی / نرخ خوراک پتروشیمی ها چه...

مدیر نظارت بر بورس و اوراق بهادار توضیحاتی را در خصوص شناسایی کدهای مظنون به استفاده از اطلاعات نهانی مربوط به...

«امیرمهدی صبایی»در خصوص شناسایی کدهای مظنون به استفاده از اطلاعات نهانی مربوط به مصوبه افزایش نرخ خوراکپتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، اعلام کرد: مطابق بند 31 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، اطلاعات نهانی هرگونه اطلاعات افشا نشدهبرای عموم است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌‌شود و در صورت انتشار، بر قیمت و یاتصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تاثیر می‌‌گذارد.

وی افزود: از این رو مطابق تعریف فوق و با توجه به فاصله زمانی بین تاریخ اشاره شده در نامه معاون اول لغایت تاریخ نامه، موضوعافزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع از مصادیق اطلاعات نهانی محسوب می‌شود.

صبایی ادامه داد: بنابراین طبق وعده قبلی و در راستای اجرای وظایف قانونی و نظارتی، با توجه به انتشار نامه ای با موضوع افزایشنرخ جدید خوراک و سوخت صنایع، معاملات در یک دوره زمانی منتهی به روزهای معاملاتی 17 و 18 اردیبهشت ماه 1402، جهت احرازجرايم احتمالی مندرج در بند 2 ماده 46 قانون بازار بررسی شد.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس اذعان داشت: این بررسی‌ها عمدتا شامل 1. کدهای حقیقی قابل انتساب به کارکنان نهادهایدولتی مندرج در نامه، 2. کدهای اشخاص حقوقی دارای رابطه حاکمیتی با نهادهای دولتی مندرج در نامه، 3. کدهای اشخاص حقیقیدارای سمت در شرکتهای مورد اشاره در بند فوق و 4. کدهای دارای الگوی رفتاری مشکوک به استفاده از اطلاعات نهانی بوده است.

وی تصریح کرد: از بین کدهای بررسی شده، فعلا و صرفا تا این مرحله از بررسی‌ها، تعداد 10 کد حقیقی و 11 کد حقوقی در مجموع باخالص ارزش معاملات 2710 میلیارد تومان در دوره مورد بررسی، مظنون به استفاده از اطلاعات شناسایی و از آنها درخواستتوضیحات شد، که برخی پاسخ داده و برخی هنوز پاسخی ارسال نکرده‌اند.

صبایی گفت: همچنین بررسی‌ها برای شناسایی اشخاص ردیف چهارم مربوط به اشخاص با الگوی رفتاری مشکوک ادامه دارد، که درهمین راستا از مرجع ذیصلاح، درخواست دسترسی به اطلاعات تکمیلی برای بررسی مستند و دقیق‌تر ارتباطات اشخاص و رفتارهایمعاملاتی وجود دارد، و به محض نتیجه گیری، در مورد آنها نیز اقدام خواهد شد.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس اظهار داشت: پس از خاتمه بررس‌ها و جمع‌بندی نهایی، در صورت احراز تخلف یا جرم، مراتببه مرجع ذیصلاح ارسال می‌شود.

وی گفت: لازم به توضیح است اسامی اشخاص متخلف احتمالی، صرفا پس از صدور رای قطعی و بر اساس دستورالعمل بند چ ماده36 قانون احکام دايمی منتشر خواهد شد.

صبایی خاطرنشان کرد: سازمان در مکاتبات قبلی، نسبت به استعلام لیست اسامی دارندگان اطلاعات نهانی اقدام کرده که تا کنونتعدادی از سازمانها نسبت به ارسال پاسخ اقدامی نکرده‌اند، لذا متعاقبا مکاتبات مجددی با این سازمان‌ها صورت پذیرفت، و در صورتعدم دریافت پاسخ مقتضی ظرف مدت یک هفته، نسبت به اعلام لیست سازمانهایی که از ارسال اسامی دارندگان اطلاعات نهانیخودداری کرده‌اند، اقدام خواهیم کرد.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس تاکید کرد: هدف از انجام اقدامات نظارتی ذکر شده، ضمن اجرای وظایف قانونی، حفظ سلامتو برقراری آرامش روانی در بازار سرمایه، و کمک به توسعه بازاری شفاف و منصفانه است و کماکان تاکید می شود سازمان بورس دررسیدگی به تخلفات، هیچ گونه خط قرمز و محدودیتی برای اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی قايل نبوده و همواره پیگیر حقوق شرکتها وسهامداران خرد است.

وی گفت: در همین راستا، همه فعالان و ذینفعان بازار سرمایه می‌توانند گزارش‌های ناهنجاری در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی و گازصنایع را از طریق سامانه دیده بان سلامت بازار سرمایه به نشانی https://dideban.seo.ir ارسال کنند تا در اولویت بررسی قرارگیرد.

local_offerبرچسب‌ها:

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد