اقدامات فاطمی امین برای تحول در حوزه معادن و صنایع معدنی + اینفوگرافیک

اقدامات فاطمی امین برای تحول در حوزه معادن و صنایع معدنی + اینفوگرافیک

استیضاح کنندگان در حالی عملکرد وزارت صمت در حوزه معادن و صنایع معدنی را بهانه‌ای برای استیضاح قرار داده‌اند که از قضا...