یک هزار و 765 درصد رشد را نسبت به ماه گذشته برای "ودی"

یک هزار و 765 درصد رشد را نسبت به ماه گذشته برای "ودی"

شرکت بیمه دی در دومین ماه از سال جاری از بخش حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) به درآمد 11 هزار و 731 میلیاردتومانی دست پیدا کرد.

بورس‌نیوز:

شرکت بیمه دی ایران با سرمایه ثبت شده 595 میلیاردتومانی و ارزش بازار 4 هزار و 522 میلیاردتومانی، در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال جاری که در سامانه کدال منتشر کرد توانست به بالاترین میزان درآمدی خود از ابتدای سال 1399 برسد.

شرکت بیمه دی در دومین ماه از سال جاری از بخش حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) به درآمد 11 هزار و 731 میلیاردتومانی دست پیدا کرد. میزان درآمدی که این شرکت بیمه در اردیبهشت‌ماه از بخش نام‌برده شناسایی کرد یک هزار و 765 درصد رشد را نسبت به ماه گذشته و 81 درصد رشد را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، از ابتدای سال مالی تاکنون نیز میزان درآمد تجمیعی بیمه دی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 71 درصد افزایش را در کارنامه خود به ثبت رساند.

"ودی" بیشترین درآمدزایی که از فروش حق بیمه در اردیبهشت‌ماه داشت متعلق به رشته بیمه «درمان» بود که از این بخش توانست 11 هزار و 536 میلیارد تومان درآمدزایی داشته باشد، این رشته بیمه در این دوره 99 درصد از درآمد ماهانه را به خود اختصاص داد. دیگر رشته بیمه درآمدزای "ودی" در این دوره در بخش «ثالث - اجباری» با مبلغ 101 میلیارد تومان اعلام شد که یک درصد از درآمد ماهانه را تشکیل می‌دهد.

نقطه مقابل حق بیمه صادره در گزارش فعالیت ماهانه، خسارت پرداختی شرکت بیمه‌ای است. شرکت بیمه دی در اردیبهشت‌ماه سال جاری حدود 927 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است که در مقایسه با ماه گذشته، تقریبا میزان خسارت پرداختی 2 برابر شده است.

"ودی" بیشترین خسارتی که در این دوره پرداخت کرده، مربوط به بخش «درمان» با مبلغی بالغ بر 857 میلیارد تومان بوده است که سهم 94 درصدی از خسارت پرداختی این شرکت را به خود اختصاص داده است.

در پایان گفتنی است که شرکت بیمه دی ایران در پایان اردیبهشت‌ماه توانست به تراز ماهانه و تجمیعی مثبت 10 هزار و 804 و 10 هزار و 957 میلیاردتومانی برسد.

پایان مطلب

آخرین اخبار بورس و اقتصاد