وزیر اقتصاد به ريیس جمهور نامه نوشت/ 15 چالش فروش اموال مازاد دولتی

وزیر اقتصاد به ريیس جمهور نامه نوشت/ 15 چالش فروش اموال مازاد دولتی

وزیر اقتصاد در نامه‌ای به ريیس جمهور 15 مشکل و مانع فروش اموال مازاد دولت را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی 15 چالش فروش و مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی برای تحقق بودجه سال جاری را به ريیس جمهور اعلام کرد و خواستار تصویب و ابلاغ بخشنامه‌ جدید در این زمینه شد.

وزیر اقتصاد عنوان کرده در شش ماهه نخست سال 1400 معادل 473 میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است.

به گزارش فارس، در بودجه سال جاری بیش از 45 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش و واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول پیش بینی شده که طبق اظهارات وزیر اقتصاد تنها یک درصد آن در نیمه نخست سال جاری محقق شد.

طی چند روز گذشته نیز خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت برای جبران کسری بودجه در لایحه بودجه 1401 و حتی سال جاری چه راهکاری را در نظر گرفته است، گفته بود: پیشنهاد جدی وزارت اقتصاد برای جبران کسری بودجه تمرکز بر روش فروش اموال مازاد دولت است تا بتواند با تبدیل دارایی غیرمولد دولت به مولد، کمترین اثر را به جهت پیامدهای تورمی و منفی که می تواند بر بازارها داشته باشد، بگذارد.

براین اساس جزيیات این نامه بدین شرح است: همان‌گونه که مستحضرید، مطابق جزء‌های 1 و 2 بند (د) تبصره 13 قانون بودجه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده نسبت به مولد سازی دارایی‌های دولت در اختیار دستگاه‌های اجرای موضوع ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد 20.000.000.000.000 ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلند مدت حداکثر 10 ساله دارد. توثیق با تشخیص و محور وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی 310240 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد 0 0 0. 0 0 0 .0 0 0. 0 0 0 .176ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنایانفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

ضمن اینکه طبق جداول پیوست قانون بودجه و آیین نامه اجرایی جز 2 بند و تبصره 2 و بند د تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 58795/127971 ه مورخ 1400/3/12 هیات محترم وزیران در اجرای جزء 2 بند و تبصره 2 قانون با توجه به نوع مصارف پیش بینی شده معادل دویست هزار میلیارد 200.000.000.000.000.000 ریال در این چارچوب باید اموال مازاد شناسایی و با همان ساز و کار بند د تبصره 12 قانون بودجه به فروش برسد. شایان ذکر است در بند 5 تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 کل کشور نیز جواز مشابهی به این وزارت داده شده بود. با تلاش های این وزارت در این راستا در سال 1396 با تشکیل کارگروه‌های ملی و استانی پس از شناسایی و تشکیل پرونده تعداد 2311 فقره املاک مازاد و غیرقابل استفاده دولت به ارزش برآوردی 14472 میلیارد تومان مجوز فروش صادر شد که 1600 میلیارد تومان از محل فروش منابع وصول گردید و در سال جاری با شناسایی تعداد 120 ملک با ارزش براوردی 1420 میلیارد تومان مجوز فروش آنها صادر شده است لیکن علیرغم تنفیذ مجوزهای صادره در سالهای 1398 و 1399 برای اجرا در سال 1400 برای تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه و عملکرد منابع حاصل از اجرای تکالیف مذکور در شش ماهه نخست سال 1400 معادل 473 میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است دلايل عدم تحقق منابع گذشته از وجود قوانین متعدد و معارض و وجود احکام مختلف و موازی در تبصره‌های قانون بودجه و جداول پیوست آن برای فروش اموال و دارایی‌های دولت و محل مصارف متعدد منابع حاصله و وجوه ردیف های درآمدی متعدد

برای واریز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه که موجب ایهام برای دستگاه‌ها گردیده است در خصوص فروش و مولدسازی املاک شناسایی شده مشکلات و چالش های زیر وجود دارد.

1- دستگاه‌های اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند.

2- اغلب دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های کم ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار را معرفی می‌کنند.

3- پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاههای اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت نموده و تصمیم گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می نمایند و با درخواست انصراف دستگاه ها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه‌های استان، عدم امضای بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی

4- پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌نمایند.

5- برخی از دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ايمه جمعه و ... از استانداران محترم لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می‌نمایند

6- وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده واحدهای استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار و کارگروه استانی با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور از جمله مواد 114، 115، 117 1980 و 120 یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه می بایست صورت پذیرد مخالفت می نمایند

7- بالاترین مقام دستگاه های اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحدهای استانی برای عدم معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تاکید می نمایند.

8- وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاه‌ها بر مستند سازی و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن می سازد.

9- عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا که بر کتمان اطلاعات و عدم شناسایی املاک دولتی منجر می شود.

10- دغدغه دستگاه ها در خصوص برگشت منابع، به ویژه آنکه عدم بازگشت منابع مربوط به مولدسازی به همان دستگاه باعث عدم استقبال از مولد سازی با ابزارهای پیش بینی شده گردیده است.

11- طولانی بودن فرایند تغییر کاربری و لزوم تامین هزینه های لازم برای آن زمان بر بودن اعلام نظر کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی و بار مالی ناشی از هزینه بسیار بالای صدور مجوز تغییر کاربری اموال دارای مجوز برای فروش در اجرای ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که بعضا برای یک فقره ملک 80 میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری مطالبه می‌شود.

12- در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه و شهرسازی استانها مستقر است بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی بجای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان یابی مسکن بعنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد این املاک را بنام آن وزارت اصلاح می‌کنند در حالیکه این املاک زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تاسیسات مازاد هستند.

13- لزوم فروش یکجا و نقدی ملک و عدم امکان تقسیط و رکود حاکم بر بازار املاک و فروش نرفتن املاک علیرغم تجدید مزایده.

14- مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم از جمله روستايیان را به مزایده کاهش داده و در مواردی علیرغم سه بار تجدید مزایده خریداری برای املاک دولت مراجعه نمی‌کنند.

15- علی‌رغم فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل های مربوطه، دستگاه ها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمی نمایند.

نظر به اینکه چالش های مذکور مبنی بر بخشی نگری دستگاه‌ها و عدم همکاری، مقاومت و مخالفت آنان، اجرای تکالیف قانونی و اعمال مدیریت دولت در حوزه اموال متعلق به خود و تحقق منابع مورد نیاز را با مشکلات جدی مواجه نموده لذا در صورت صلاحدید متن بخشنامه پیوست که برای کاهش موانع و چالش های موجود در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و تسهیل تحقق منابع پیش بینی شده در بودجه سال جاری تهیه شده را تايید و دستور فرمایید به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ گردد.

انتهای پیام/

جبران کسر بودجه با فروش اموال مازاد دولت

جبران کسر بودجه با فروش اموال مازاد دولت

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: پیشنهاد جدی ما برای جبران کسری بودجه در سال 1400 تمرکز کردن بر فروش اموال مازاد دولت است.

Irinn.ir/
وزیر اقتصاد‌: حذف ارز 4200 تومانی به تعویق افتاد‌

وزیر اقتصاد‌: حذف ارز 4200 تومانی به تعویق افتاد‌

وزیر اقتصاد‌ گفت: دولت به این نتیجه رسید که با توجه به پیامدهای منفی در بخش تولید به سمت حذف ارز 4200 تومانی حرکت کند و با توجه به اینکه این لایحه در مجلس به تصویب نرسید به تعویق خواهد افتاد.

Bartarinha.ir/
خبر خوب وزیر اقتصاد برای تولیدکنندگان ایرانی

خبر خوب وزیر اقتصاد برای تولیدکنندگان ایرانی

خاندوزی از اجرایی شدن انتقال داده‌های گمرک و سامانه تجارت خبر داد.

Irinn.ir/
خبر فوری / برکناری خاندوزی و عبدالملکی در مجلس مطرح نیست / احتمالا وزیر اقتصاد با عشقی می آید

خبر فوری / برکناری خاندوزی و عبدالملکی در مجلس مطرح نیست / احتمالا...

از صبح امروز خبری مبنی بر برکناری وزرای کار و اقتصاد، توسط ابراهیم رییسی، در شبکه های اجتماعی دست به دست شده و بازار شایعات را داغ کرد. برخی از فعالان اقتصادی در...

EghtesadOnline.com/
خاندوزی پسفردا به مجلس می رود / نشست بورسی وزیر اقتصاد با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه

خاندوزی پسفردا به مجلس می رود / نشست بورسی وزیر اقتصاد با اعضای کم...

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس این هفته به بررسی وضعیت بورس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌پردازد.

EghtesadOnline.com/
نماینده تهران به وزیر اقتصاد: اصلاحات چه شد؟

نماینده تهران به وزیر اقتصاد: اصلاحات چه شد؟

نماینده مردم تهران در مجلس خطاب به وزیر اقتصاد گفت: با توجه به سپری شدن 90 روز از دولت سیزدهم، اصلاحات اساسی شما پیرامون انتصابات اشخاص پاک دست در سازمانهای فسادخیز ( گمرک و سازمان مالیاتی) چیست و سام...

Bartarinha.ir/
وزیر اقتصاد برنامه دولت را برای جبران نزولی شدن بورس بیان کند

وزیر اقتصاد برنامه دولت را برای جبران نزولی شدن بورس بیان کند

مجلستهران - ایرنا - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست برنامه دولت را برای جبران نزولی شدن بورس توضیح دهد.

Irna.ir/
وزیر اقتصاد: شاخص بورس در دولت سیزدهم، 300 هزار واحد افزایش داشت / برنامه دولت حمایت از سهامداران خرد است

وزیر اقتصاد: شاخص بورس در دولت سیزدهم، 300 هزار واحد افزایش داشت /...

وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش 45 درصدی شاخص بورس در نیمه دوم سال 99 و در دولت حسن روحانی گفت: از 28 خرداد سالجاری و در دولت آیت الله ريیسی شاخص بورس 300 هزار واحد افزایش داشته زیرا امیدواری‌ها بیشتر شد...

FarsNews.ir/
قیمت‌های جدید در بازارها / وزیر اقتصاد احضار شد!

قیمت‌های جدید در بازارها / وزیر اقتصاد احضار شد!

قیمت دلار وارد کانال 28 هزار تومان و قیمت طلا وارد کانال 1٫2 میلیون تومانی شد. قیمت پراید هم از 170 میلیون تومان عبور کرد. همزمان با این اتفاقات وزیر اقتصاد به مجلس می‌رود تا درباره اوضاع اقتصادی کشور...

TejaratNews.com/
چشم سهامداران به وعده‌های بورسی وزیر اقتصاد خشک شد!

چشم سهامداران به وعده‌های بورسی وزیر اقتصاد خشک شد!

بازار سرمایه چشم انتظار عملی شدن وعده‌ها و جلسات تشکیل شده برای بهبود شرایط، روز‌ها را بی‌رمق سپری می‌کند.

YJC.news/
تذکر بورسی ريیسی به وزیر اقتصاد تکذیب شد

تذکر بورسی ريیسی به وزیر اقتصاد تکذیب شد

مدیرکل روابط عمومی وزارت اقتصاد اخبار منتشر شده در مورد تذکر تند ريیس جمهور به وزیر اقتصاد در مورد وضعیت شاخص بورس را تکذیب کرد.

Bartarinha.ir/
وزیر اقتصاد:کمک به سرمایه‌گذاران خرد در بازار سرمایه وظیفه دولت است

وزیر اقتصاد:کمک به سرمایه‌گذاران خرد در بازار سرمایه وظیفه دولت اس...

اقتصاد کلانتهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حمایت و کمک به سرمایه‌گذاران خرد و مردمی که قدرت ریسک ندارند، وظیفه دولت در بازار سرمایه است.

Irna.ir/
بررسی وضعیت بورس در هفته دوم آبان/ مثبت شدن بازار سرمایه نتیجه رایزنی وزیر اقتصاد با حقوقی‌ها

بررسی وضعیت بورس در هفته دوم آبان/ مثبت شدن بازار سرمایه نتیجه رای...

بازار سرمایه این هفته‌ها یک روند نزولی به خود گرفته است. بسیاری از سهامداران منتظر تحقق وعده‌های دولت در مورد بورس هستند، تا یا اجرای آن و برگشت اعتماد، به بازار سرمایه برگردند.

FarsNews.ir/
پیش‌بینی وزیر اقتصاد از روند بورس

پیش‌بینی وزیر اقتصاد از روند بورس

حدود 30 هلدینگ و حقوقی بزرگ بازار سرمایه از صبح امروز در ساختمان باب همایون وزرات اقتصاد و دارایی گرد هم جمع شده اند تا درباره احیای بورس چاره جویی کنند؛ جایی که وزیر اقتصاد از اجماع وزارت اقتصاد، نفت...

Bartarinha.ir/
سیگنال مهم برجام برای بورس/ رشد شارپی سال 99 تکرار می‌شود؟ تیر خلاص دولت به طرح حذف ارز 4200تومانی؟ عربی‌ترین خودروی «بی ام و» روانه امارات می‌شود! سعید محمد: یکی از مریض‌ترین اقتصاد‌ها را داریم کم‌کاری صندوق تثبیت بازار در بازارگردانی سهام عدالت/ مخابرات و مپنا سود سهام عدالت را ندادند اعلام نرخ ارز بدون ذکر منبع ممنوع شد میرکاظمی: فقیر، فقیرتر و دارا، داراتر شد شرایط فروش و قیمت پیکاپ کلوت اعلام شد +جدول رونمایی از کیا‌ نیرو 2023/ مدل جدید چه ویژگی‌هایی دارد؟ شیايومی خودرو تولید می‌کند/ تولید 300 هزار خودروی برقی در سال 207 اتوماتیک 480میلیون تومان قیمت خورد بلیط هواپیما ارزان نشد که هیچ، گران‌تر هم شد! محمد: مترصد ایجاد بورس بین الملل در مناطق آزاد هستیم کوچ صنایع از اصفهان شروع شد؟ نقشه‌های سایپا برای تحول در بازار خودرو تراز 9 هزار واحد اولین هدف شاخص انبوه‌سازی «فروش خودرو زیر قیمت»، شگرد جدید کلاهبرداران بورس شامل حمایت دولت می‌شود؟/ توصیه مهم به سهامداران نرخ طلا و سکه در اولین روز هفته/ قیمت دلار و یورو امروز 1400/09/06 شاهکار جدید و مرموز مرسدس بنز احتمال افزایش 10 درصدی قیمت خودرو قیمت خودرو خارجی در ایران 10برابر نرخ جهانی قیمت انواع سبزیجات 44درصد گران شد نوبل اقتصاد هم می رسد به... جایگاه ویژه بورس در نقشه راه رشد غیرتورمی دولت برق گران نشده؛ به فیش‌هایتان با دقت نگاه کنید احتمال کاهش قیمت خودرو با ورود به بورس ترس در بازار سرمایه/ فشار فروش در بورس ادامه می‌یابد؟ ثبت تصمیمات مجمع عمومی " تبرک" پیشنهاد طرح فروش اقساطی سهام به مردم/ رهاشدگی از عوامل مشکلات بنگاه‌های خصوصی شده است انتشار صورت سود و زیان 6 ماهه زیرمجموعه "وپاسار" عضو جدید هیيت عامل سازمان خصوصی سازی منصوب شد "فنفت" صورت مالی میاندوره ای زیرمجموعه را منتشر کرد واردات لوازم خانگی کره‌ای همچنان به‌صورت قانونی رشد 40 درصدی تجارت خارجی کشور عربی‌ترین شاسی‌بلند ب‌ ام‌ و روانه امارات می‌شود! سقوط قیمت نفت با ظهور کرونای جدید کراس جدید سوزوکی معرفی شد «پلاک تاریخی» برای خودرو‌های بالای 30 سال هیات مدیره "ومعادن" با مصوبه مجمع تغییر کرد عراقچی: هیچ پولی در پرونده من جابجا نشده! فردا، مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش برگزار می شود "حپارسا" در مجمع 345 تومان تقسیم کرد هر فرد تا پایان سال چقدر یارانه دریافت می‌کند؟ سوددهی "وپاسار" آغاز شد دورهمی سهامداران "فسازان" در هفته آینده شبکه بزرگ قاچاق لوازم خانگی منهدم شد افت شدید قیمت دلاردر صرافی بانک‌ها / بازگشت دلار به کانال 26 هزار تومان قیمت آپارتمان در اطراف تهران افت کرد چرا تراکتور گران شد؟