مهلت 6 ماهه برای ساخت و ساز در زمین های احتکار شده

مهلت 6 ماهه برای ساخت و ساز در زمین های احتکار شده

معاون شهرسازی و معماری گفت: حدود 10 درصد زمین‌های شهری احتکار شده است و دولت به دنبال ساخت و ساز در زمین های احتکار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر فرزانه صادق نالواجرد، معاون شهرسازی و معماری در نشست خبری پاسخگویی به نیاز تولید مسکن در داخل محدوده شهرها گفت: سیاست‌های محرک عرضه زمین برای جلوگیری از احتکار زمین در محدوده‌های شهری به تصویب رسیده است، در قانون جهش تولید برای رفع نیازهای مسکن زمین‌های حبس شده در محدوده‌های شهری استفاده خواهد شد.

وی در ادامه افزود: در سیاست گذاری جدید مکان یابی ها در شهرهای حدو، شهرک‌های حوید در داخل حریم شهری و الحاق زمین به شهرها صورت خواهد گرفت، در دو دهه طرح جامع اجرایی نشده است و اراضی مسکن در شهرها حبس شده است و فارغ از مالکیت‌ها فرار است که این زمین‌ها به ساخت و سازها بازگردند.

وی در ادامه افزود: مالکیت‌های این اراضی احتکار شده برای برخی از تعاونی است که قرار بود ساخت و ساز صورت بگیرد که چنین اتفاقی رخ نداده است و دولت به دنبال بازگرداندن زمین برای ساخت است. مالکیت‌های حقیقی اشخاصی که اراضی کلانی دارند و در آخر مالکیت‌های حقوقی زمین‌هایی که در دست بانک‌ها و ارگان‌ها است قرار است برای هرکدام‌از این مالکیت ها مهلت 6 ماهه داده خواهد شود تا ساخت وساز صورت گیرد.

معاون شهرسازی و معماری در ادامه افزود: در هر شهری حدود 10 درصد زمین فیریز شده است و دولت به دنبال عرضه مسکن در بازار مسکن است و نمی‌توان گفت همه عرضه در دست دولت باشد و باید بخش خصوصی هم کمک کند.

ادامه دارد...

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد