خبر خوش صبحگاهی آخر شهریور برای بازنشستگان | تغییرات حقوق بازنشستگان کارگری حداقل بگیر در نیمه دوم سال | ترمیم حقوق بازنشستگان با ماهی 10 میلیون

خبر خوش صبحگاهی آخر شهریور برای بازنشستگان | تغییرات حقوق بازنشستگان کارگری حداقل بگیر در نیمه دوم سال | ترمیم حقوق بازنشستگان با ماهی 10 میلیون

ريیس کانون بازنشستگان کارگری تهران گفت: انتظار داریم در نیمه‌ی دوم سال مزد و مستمری ترمیم شود.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد