عرضه اولیه این هفته مشخص شد | جزییات و میزان نقدینگی عرضه اولیه آردینه

عرضه اولیه این هفته مشخص شد | جزییات و میزان نقدینگی عرضه اولیه آردینه

عرضه اولیه تعداد 400 میلیون سهم معادل 12 درصد از کل سهام شرکت نشاسته و گلوکز آردینه به روش ترکیبی و طی دو مرحله روز چهارشنبه مورخ 1402.11.25 انجام خواهد شد. جزییات و میزان نقدینگی عرضه اولیه آردینه را در این مطلب می‌خوانید.

به گزارش نبض بورس، عرضه اولیه سهام شرکت نشاسته و گلوکز آردینه به روش ترکیبی در نماد «آردینه» طی دو مرحله انجام می گیرد: مرحله اول به صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط به روش حراج . در این عرضه حداکثر سهام قابل خریداری 229 هزار سهم به ارزش هر سهم 5895.9 تومان خواهد بود.
در مرحله دوم که عرضه به سایر سرمایه گذاران به روش قیمت ثابت است ، حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی 64 سهم با قیمت کشف شده در مرحله اول است.

مشخصات عمومی عرضه

تعداد کل سهام قابل عرضه : 48,000,000 سهم معادل 12 درصد از کل سهام شرکت

متعهدین عرضه: تعدادی از سهامداران حقیقی

مشاور عرضه: شرکت کارگزاری تامین سرمایه تمدن

متعهد خرید: شرکت تامین سرمایه دماوند

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

مشخصات مرحله اول: عرضه به سرمایه گذاران واجد شرایط صندوقهای سرمایه گذاری سهامی و مختلط به روش حراج

تعداد سهام قابل عرضه : 16,000,000 سهم معادل 4 درصد از کل سهام شرکت

تاریخ دوره سفارش گیری و عرضه: روز چهارشنبه مورخ 1402/11/25

دوره سفارش گیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه‌اولیه

حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی: 229,000 سهم

قیمت ارزش گذاری: 58,959 ریال

مشخصات مرحله دوم: عرضه به سایر سرمایه گذاران به روش قیمت ثابت

حداقل تعداد سهام قابل عرضه : 32,000,000 سهم معادل 8 درصد از کل سهام شرکت

تاریخ دوره عرضه به قیمت ثابت: روز چهارشنبه مورخ 1402/11/25

دوره سفارش گیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه

حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی: 64 سهم

قیمت عرضه: قیمت کشف شده در مرحله اول

میزان نقدینگی:

البته میزان نقدینگی در روز عرضه مشخص خواهد شد.

حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 378.000 تومان

پیش بینی نقدینگی مورد نیاز:

در این عرضه اولیه 32.000.000 سهم به عموم عرضه خواهد شد.

با فرض مشارکت کمتر از 500 هزار کد، به هر کد معاملاتی، حداکثر 64 سهم معادل 378.000 تومان تخصیص خواهد یافت.

با فرض مشارکت 1/5 میلیون کد، 21 سهم معادل 126.000 تومان به هر کد تخصیص خواهد یافت.

با فرض مشارکت 2 میلیون کد، 16 سهم معادل 95.000 تومان به هر کد تخصیص خواهد یافت.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد