صدور 20 هزار و 627 شناسه یکتا برای کسب و کارهای قدیمی

صدور 20 هزار و 627 شناسه یکتا برای کسب و کارهای قدیمی

تا 23 بهمن، 20 هزار و 637 شناسه یکتا برای پروانه‌های کسب قدیمی از درگاه ملی مجوزها صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر تا 23 بهمن، 20 هزار و 637 شناسه یکتا برای پروانه‌های کسب قدیمی از درگاه ملی مجوزها صادر شد.

بر اساس حکم تبصره 7 ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزها، همه کسبه باید تا پایان سال 1402 مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند و از 1403 کسب وکارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند، از نظر قانون فاقد مجوز محسوب می‌شوند.

کسب و کارها فقط با ورود سه کد (شماره سریال کارت ملی، شناسه/کد مجوز و کد پستی محل کسب) در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir)، می‌توانند به سرعت،رایگان و غیرحضوری مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند.

با هوشمند شدن خدمات دولت در آینده نزدیک، کسبه‌ای که مجوز الکترونیک نداشته و نامشان در بانک اطلاعات کسب وکار کشور qr.mojavez.ir نباشد، برای دریافت خدمات در ادارات دولتی و بانک‌ها دچار مشکل خواهد شد.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد