رصد جریان پول‌های حقیقی 31 تیر 1402 | کدام گروه‌ها بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند؟

رصد جریان پول‌های حقیقی 31 تیر 1402 | کدام گروه‌ها بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند؟

امروز شنبه 31 تیر 1401 بازار باز هم قرمزپوش کار خود را آغاز کرد و تا لحظه نگارش این متن شاخص کل یک بار دیگر به زیر کانال دو میلیون واحد سقوط کرده است. کدام گروه‌ها بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند؟

به گزارش نبض بورس، امروز شنبه 31 تیر 1401 بازار باز هم قرمزپوش کار خود را آغاز کرد و تا لحظه نگارش این متن شاخص کل یک بار دیگر به زیر کانال دو میلیون واحد سقوط کرده است. کدام گروه‌ها بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند؟

میزان خالص ورود و خروج پول حقیقی از سهام در همین نیمه ابتدایی بازار 281 میلیارد تومان خروج پول حقیقی گزارش شده است.


اما گروه‌هایی بودند که ورود پول حقیقی را تجربه کردند. برترین‌ گروه ها و سهام بدین لحاظ را با هم بررسی می‌کنیم.

بیشترین خالص ورود پول حقیقی به ترتیب به گروه:


لاستیک 6.9 میلیارد تومان ورود پول حقیقی

وسایل ارتباطی 5.9 میلیارد تومان ورود پول حقیقی

حمل و نقل آبی 5.2 میلیارد تومان ورود پول حقیقی

در گروه لاستیک بیشترین پول حقیقی به کدام نمادها وارد شد؟


پکرمان 8.7 میلیارد تومان ورود پول حقیقی

پیزد 414 میلیون تومان ورود پول حقیقی

پاسا 9 میلیون تومان ورود پول حقیقی

ده نماد با بیشترین ورود پول حقیقی هم به شرح زیر بودند:

از گروه لاستیک: پکرمان در بین ده سهم با بیشترین ورود پول حقیقی بود.

  • این گزارش هر روز ساعت 10:30 منتشر خواهد شد.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد