قیمت نجومی مسکن در منطقه یک تهران

قیمت نجومی مسکن در منطقه یک تهران

قیمت مسکن در منطقه یک تهران به بالای 160ملیون تومان رسید.

اقتصاد آنلاین: قیمت مسکن در منطقه یک تهران به بالای 160ملیون تومان رسید.

*براساس گزارش مرکز آمار متوسط قیمت مسکن در تهران طی دی ماه به 80میلیون تومان رسیده است.

*براساس این گزارش منطقه یک با متری 166میلیون تومان گرانترین و منطقه 18 با متری 42میلیون تومان ارزانترین مناطق تهران بودند

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد