برنامه "مادیران" برای افزایش ظرفیت تولید

برنامه "مادیران" برای افزایش ظرفیت تولید

بابک ثقفی، مدیرعامل مادیران گفت:یکی از دلایل کاهش سود سهامداران مادیران نداشتن افزایش قیمت محصولات این برند در سال گذشته است که در بورس یکی از عوامل مهمی که...