جدول محاسبه حقوق بازنشستگان اعلام شد | مبلغ حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص شد

جدول محاسبه حقوق بازنشستگان اعلام شد | مبلغ حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص شد

کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درحالی پیشنهاد دولت برای نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین 5 سال آخر...

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد