دوازدهمین نشست شورای راهبری توسعه مدیریت در صنعت نفت برگزار شد

دوازدهمین نشست شورای راهبری توسعه مدیریت در صنعت نفت برگزار شد

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت، بر اهمیت تبیین دقیق و کامل عملکردهای ارزشمند صنعت نفت مطابق الزام‌های ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شانا، مهدی علی مددی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت در دوازدهمین نشست شورای راهبری توسعه مدیریت در صنعت نفت بر اهمیت تبیین دقیق و کامل عملکردهای ارزشمند صنعت نفت مطابق الزام‌های ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد.

همچنین در این جلسه روسای کارگروه‌های تخصصی چالش‌های مرتبط و راه‌کارهای پیشنهادی در فرایند ارزیابی عملکرد، را بیان کردند و در ادامه درباره فرهنگ سازمانی و موضوع تغذیه اطلاعات در سامانه شفافیت صنعت نفت بحث و تبادل‌نظر و تصمیم‌های لازم گرفته شد.

از تصمیم‌های مهم شورا، تاکید بر تخصیص ردیف بودجه‌ای به‌منظور اجرایی کردن بند 8 ضوابط اجرایی قانون بودجه (موضوع استفاده از سقف یک درصد اعتبارات ابلاغی برای اجرای مدیریت سبز)، همچنین بند 5 ابلاغیه سال 1401 وزیر نفت به‌منظور ارتقا و تقویت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور بود.