آیا میدانستید در دولت ريیسی بیکاری کاهش پیدا کرده؟!

آیا میدانستید در دولت ريیسی بیکاری کاهش پیدا کرده؟!

در حالی که برخی منابع از تورم سه رقمی برای خانوار خبر میدهند و طبق آنچه که بعضا در مجلس درباره فقر غذایی و سبد معیشتی...

برترین‌ها: در حالی که برخی منابع از تورم سه رقمی برای خانوار خبر میدهند و طبق آنچه که بعضا در مجلس درباره فقر غذایی و سبد معیشتی قید شده، خبرگزاری دولت از کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم خبر داده.

پ
local_offerبرچسب‌ها: