جزيیات و شرایط معافیت‌ و تخفیف مالیاتی فرزند سوم

جزيیات و شرایط معافیت‌ و تخفیف مالیاتی فرزند سوم

جزيیات و شرایط معافیت‌های مالیاتی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت...

به گزارش ایسنا، بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی، سید محمد هادی سبحانیان، ريیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به تبیین ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند (ص) تبصره شش قانون بودجه سال 1402 کل کشور پرداخت.

در نامه ابلاغی از سوی ريیس سازمان مالیاتی آمده است: پیرو بخشنامه 27 اردیبهشت 1402 در خصوص ابلاغ مقررات مربوط به احکام بند (و) تبصره 12 و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده راجع به بند 9 بخشنامه مذکور، به اطلاع می‌رساند.

1- طبق مفاد تبصره بند (ت) ماده 1 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب 24 مهر 1400)، استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 18 قانون مذکور، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای 2.5 نباشد.

2- با توجه به حکم صدر ماده 18 قانون یاد شده، پدر و مادر هر دو به صورت همزمان در صورت احراز سایر شرایط، امکان استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 18 قانون یاد شده را دارا هستند.

3- اشخاص مشمول ماده 18 قانون فوق، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، برای هر یک از فرزندان سوم و هر تعداد فرزند متولد شده بعد از فرزند سوم (با رعایت شرط تاریخ تولد از اول آبان 1400 و به بعد)، بدون اعمال محدودیت در خصوص تعداد فرزندان، به مدت سه سال به شرط تصویب در قوانین بودجه سنواتی می‌توانند از تخفیف مالیاتی موصوف، استفاده کنند.

local_offerبرچسب‌ها:

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد