برخی شرکت های دولتی 1581 حساب خارج از خزانه در بانک ها دارند

برخی شرکت های دولتی 1581 حساب خارج از خزانه در بانک ها دارند

رییس دیوان محاسبات کشور گفت: برخی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی 1581 حساب خارج از خزانه در بانک‌ها دارند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، سیداحمدرضا دستغیب‌ امروز در همایش حکمرانی نوین صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه باید حساب‌های دستگاه‌های دولتی در خزانه کشور متمرکز شود، اظهار داشت: در مقابل این طرح برخی مدیران‌عامل بانک‌ها مقاومت می‌کنند بگونه‌ای که برخی از دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی 1581 فقره حساب خارج از خزانه و خارج از دستگاه‌های نظارتی در بانک‌ها دارند.

وی گفت: باید انضباط مالی و شفافیت در دستگاه‌های اجرایی ایجاد شود و این شفافیت می‌تواند به صندوق توسعه ملی هم کمک کند رابطه نفت و بودجه باید شفاف شود.

ريیس دیوان محاسبات کشور همچنین گفت: یک مسابقه‌ای در دستگاه‌های دولتی ایجاد شده است که 2.5 درصد از منابع اعتبارات عمرانی را به اعتبارت جاری تبدیل کنند.

دستغیب اظهار داشت:‌ در حالی که برخی دستگاه‌های دولتی اصرار دارند که از منابع صندوق توسعه ملی استقراض کنند اما وقتی دقت می‌کنیم این منابع در حساب آنها چندین ماه رسوب پیدا می‌کند. یعنی اینکه نیاز واقعی نبوده است و باید نسبت به تسهیلات صندوق توسعه ملی نظارت و رصد داشته باشیم.

وی گفت: مشکلاتی که در مورد صندوق توسعه ملی وجود دارد به مشکلات بودجه کشور برمی‌گردد که شفاف نیست و رابطه نفت و بودجه درست نشده است باید اصلاح ساختار بودجه انجام شود که مشکلات بودجه به صندوق توسعه ملی تحمیل می‌شود.

ريیس دیوان محاسبات کشور افزود: هر روز جلسات هیات عمومی دیوان محاسبات کشور برای تفریغ بودجه برگزار می‌شود و دستگاه‌های اجرایی و دولت نسبت به بودجه‌های مصرفی پاسخگو هستند.

به گفته دستغیب، بسیاری از موارد وجود دارد که نیاز به اصلاح ساختار بودجه دارد و اشکال کار اکثر دستگاه‌ها از مشکلات بودجه شروع می‌شود.

منبع: فارس

آخرین اخبار بورس و اقتصاد