دولت های قبل 100 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهکار هستند

دولت های قبل 100 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهکار هستند

رییس صندوق توسعه ملی گفت: دولت‌های قبل 100 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهکار هستند که بیش از نیمی از آن تسهیلات...
رییس صندوق توسعه ملی گفت: دولت‌های قبل 100 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهکار هستند که بیش از نیمی از آن تسهیلات...

آخرین اخبار بورس و اقتصاد