افزایش آب بها در صورت عدم اجرای برنامه آبیاری نوین

افزایش آب بها در صورت عدم اجرای برنامه آبیاری نوین

شرکت های کشت و صنعت در صورت عدم اجرا برنامه آبیاری نوین، هزینه آب بهای آنها به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه توسعه هفتم بالاخره پس از تاخیر بسیار ابلاغ شد. فصل 10 این برنامه به امنیت غذایی اختصاص دارد که وزارت جهاد کشاورزی متولی آن است.

پیش تر خبرگزاری مهر ماده واحدهای مرتبط با این موضوع را در چند خبر منتشر کرد.

در ادامه ماده 155 می‌گوید؛ به منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی بیش از 10 هکتار موظف هستند شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی و یا زیر سطحی اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت‌های مصوب هیات وزیران اجرا کنند، در صورت عدم اجرا از ابتدای سال سوم، برنامه آب بهای شرکت‌های مزبور، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ خواهد شد. وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر حسن اجرای این حکم است.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد