وام 350 میلیونی در جیب این افراد / زمان توزیع...

وام 350 میلیونی در جیب این افراد / زمان توزیع...

مدیرعامل بنیاد مسکن اعلام کرد که روند کارهای دفتری مربوط به تصویب وام مسکن روستایی به مبلغ 350 میلیون تومان به اتمام...

غلامرضا صالحی درباره وام 350 میلیون تومانی مسکن روستایی گفت: این نخستین مرتبه‌ای است که ارزش وام مسکن روستایی با رشدی از 200 میلیون تومان به 350 میلیون تومان ارتقا می‌یابد.

وی ادامه داد: طی سالهای گذشته تعداد وام های روستایی همواره 200 هزار فقره بوده که امسال به 350 هزار فقره افزایش یافته است.

وی افزود: بر این اساس نیز آیین نامه این وام با گذشته متفاوت بوده، ضمن اینکه روند اداری صدور تضمین نامه نیز همین گونه بود.

وی یادآور شد: برخلاف گذشته شاهد همکاری خوبی بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه برای وام 350 میلیونی مسکن روستایی بوده ایم.  واقعا همکاری ها فراتر از انتظارات بوده است.

رییس بنیاد مسکن بیان کرد: هفته گذشته مراحل اداری تصمیم نامه از صندوق ملی مسکن به سازمان برنامه و بودجه و از آنجا به بانک انجام شد. روز 23 آذر نیز آقای منظور تضمین نامه را امضا کرده بود.

صالحی تاکید کرد: توزیع بانکی وام مذکور نیز هفته آینده انجام خواهد شد.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد