کدال نگر 11 خرداد 1400 / افزایش نرخ شرکت های تولید برق

کدال نگر 11 خرداد 1400 / افزایش نرخ شرکت های تولید برق

این گزارش به بررسی اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخته و برخی از آن‌ها را تحلیل می‌کند. افزایش سرمایه «فولاژ» و «خاهن»، افشا اطلاعات با اهمیت گروه ب...

اقتصادآنلاین - سیده زینب رزم گیر؛ کدال‌نگر 11 خرداد 1400 به بررسی برخی از اطلاعیه‌های منتشرشده در کدال پرداخته است.

افزایش سرمایه

«وتوشه»: شرکت سرمایه گذاری پارس توشه از ثبت افزایش سرمایه 220درصدی از محل سود انباشته خبر داد.

«فولاژ»: شرکت فولاد آلیاژی ایران از ثبت افزایش سرمایه 20درصدی از محل سود انباشته خبر داد.

«خاهن»: شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران از ثبت افزایش سرمایه 232درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها خبر داد.

اطلاعیه

«کحافظ»: شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از دریافت مجوز تغییر بیش از 10درصد در نرخ فروش محصولات یا ارايه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول این شرکت به صورت میانگین از 752,285ریال به 899,711ریال افزایش یافت.

«تنوین»: شرکت تامین سرمایه نوین طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه ب از پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد کلوخه سنگ آهن شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان با سررسید یکسال از تاریخ انتشار (مورخ 1400/03/10) به مبلغ 150میلیارد تومان خبر داد.

«حآفرین»: شرکت ریل پرداز نو آفرین، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف از انعقاد قرارداد با شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا برای خرید 12دستگاه لکوموتیو به مبلغ 5,569,929 میلیون ریال خبر داد.

«تاپکیش»: شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف از انعقاد قرارداد فروش 45000 دستگاه کارتخوان با شرکت تجارت الکترونیک پارسیان خبر داد.

«کقزوی»: شرکت شیشه قزوین، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف نتایج برگزاری مزایده عمومی فروش یک باب ساختمان در تهران و دو دستگاه آرتمان مسکونی واقع در مشهد و 17 هکتار زمین واقع در قزوین را اعلام کرد.

افزایش قیمت برقی‌ها

«بکهنوج»: شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف از دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارايه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول این شرکت از 600ریال به 642ریال افزایش یافت.

«وخارزم»: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه ب، از ابلاغ مصوبه اصلاح ضوابط بازار برق در خصوص افزایش سقف نرخ انرژی و کاهش قیمت نرخ نیروگاهی خبر داد.

«آبادا»: شرکت تولید نیروی برق آبادان طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف از دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارايه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول این شرکت از 600ریال به 642ریال افزایش یافت.

«بمپنا»: شرکت تولید برق عسلویه مپنا طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف از دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارايه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول این شرکت از 600ریال به 642ریال افزایش یافت.

«بپیوند»: شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف از دریافت مجوز تغییر بیش از 10درصد در نرخ فروش محصولات یا ارايه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول این شرکت از 600ریال به 642ریال افزایش یافت.

«بجهرم»: شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف از دریافت مجوز تغییر بیش از 10درصد در نرخ فروش محصولات یا ارايه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول این شرکت از 600ریال به 642ریال افزایش یافت.

«دماوند»: شرکت تولید نیروی برق دماوند، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف از دریافت مجوز تغییر بیش از 10درصد در نرخ فروش محصولات یا ارايه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول این شرکت از 600ریال به 642ریال افزایش یافت.

«بگیلان»: شرکت توسعه مسیر برق گیلان، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف از دریافت مجوز تغییر بیش از 10درصد در نرخ فروش محصولات یا ارايه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول این شرکت از 600ریال به 642ریال افزایش یافت.

«بزاگرس»: شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف از دریافت مجوز تغییر بیش از 10درصد در نرخ فروش محصولات یا ارايه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول این شرکت از 600ریال به 642ریال افزایش یافت.

«وهور»: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف از دریافت مجوز تغییر بیش از 10درصد در نرخ فروش محصولات یا ارايه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول این شرکت از 600ریال به 642ریال افزایش یافت.

«ونیرو»: شرکت سرمایه گذاری نیرو طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف از دریافت مجوز تغییر بیش از 10درصد در نرخ فروش محصولات یا ارايه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول این شرکت از 600ریال به 642ریال افزایش یافت.

اطلاعیه دعوت به مجامع

«بمیلا»: شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد، سهامداران را در تاریخ 23خرداد به منظور انتخاب حسابرس و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دعوت کرد.

«سفارس»: شرکت سیمان فارس و خوزستان، سهامداران را در تاریخ 30خرداد ماه به مجمع عمومی عادی سالیانه دعوت کرد. در این جلسه به استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1400/02/31، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار، انتخاب اعضای هیات‌ مدیره و تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره پرداخته خواهد شد.

 «شپترو»: شرکت پتروشیمی آبادان سهامداران را در تاریخ 25خرداد ماه به مجمع عمومی عادی سالیانه دعوت کرد. در این جلسه به استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار، انتخاب اعضای هیات‌ مدیره و تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره پرداخته خواهد شد.

«وتوکا»: شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامداران را در تاریخ 23خرداد به مجمع عمومی عادی سالیانه دعوت کرد. در این جلسه به استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و تعیین پاداش هیات مدیره پرداخته خواهد شد.

«زدشت»: شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره سهامداران را در تاریخ 2تیر به مجمع عمومی عادی سالیانه دعوت کرد. در این جلسه به استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و تعیین پاداش هیات مدیره پرداخته خواهد شد.

گزارش‌های دوره‌ای

«خمهر»: شرکت مهرکام پارس گزارش فعالیت ماهانه یک ماهه منتهی به 1399/12/30 را منتشر کرد. طبق این گزارش این شرکت در اردیبهشت ماه مبلغ 1,413,195میلیون ریال فروش داشته است.

«کگهر»: شرکت سنگ آهن گهر زمین گزارش فعالیت ماهانه یک ماهه منتهی به 1400/02/31 را منتشر کرد. طبق این گزارش این شرکت در اردیبهشت ماه مبلغ 18,974,059میلیون ریال فروش داشته است.

«حفاری»: شرکت حفاری شمال گزارش فعالیت ماهانه یک ماهه منتهی به 1400/02/31 را منتشر کرد. طبق این گزارش این شرکت در اردیبهشت ماه مبلغ 1,133,182میلیون ریال درآمد کسب کرده است.

«کشرق»: شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود گزارش فعالیت ماهانه یک ماهه منتهی به 1400/02/31 را منتشر کرد. طبق این گزارش این شرکت در اردیبهشت ماه مبلغ 68,588میلیون ریال فروش داشته است.

«پکویر»: شرکت کویر تایر گزارش فعالیت ماهانه یک ماهه منتهی به 1400/02/31 را منتشر کرد. طبق این گزارش این شرکت در اردیبهشت ماه مبلغ 1,819,773میلیون ریال فروش داشته است.

«کپشیر»: شرکت پشم شیشه ایران اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 را منتشر کرد. طبق این گزارش درآمدهای عملیاتی این شرکت 59درصد، سود ناخالص 50درصد افزایش و سود خالص هر سهم 50درصد نسبت به دوره گذشته کاهش یافته است.

local_offerبرچسب‌ها:
معامله خانه‌های هزار میلیاردی با بیت‌کوین مرتفع‌ترین هتل لوکس جهان گشایش یافت پیش‌بینی بورس هفته دوم تیر / اعتماد به بازار چگونه برمی‌گردد؟ دلیل تجمع کارگران صنعت نفت چیست؟ / وزارت نفت چه می‌گوید؟ قیمت لحظه‌ای دلار و یورو در بازار + قیمت انواع سکه | رشد نسبی اسکناس آمریکایی در آخرین روز هفته خبری برای سهامداران «خاهن» / مجمع این شرکت کی برگزار می‌شود؟ روند هفتگی سهام عدالت در پایان هفته اول تیر ماه حمایت قوه قضايیه از واحد‌های صنعتی و تولیدی مقصر جدید گرانی ارز / چه چیزی مردم را به صف خرید دلار کشاند؟ خبرنگاران نقش مهمی در توسعه و اعتلای کشور دارند در مجمع عمومی "ساراب" چه گذشت؟ افتتاح واحد شیرین‌سازی پتروشیمی بوعلی سینا بازدهی هفتگی بورس بیشتر از 5 درصد شد / آیا روند صعودی بورس ادامه دارد؟ ورق بورس در هفته پایانی خردادماه برگشت فصل نوین "ذوب‌" و "ونوین" در تامین سرمایه پروژه‌های توسعه پیش‌فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو با حذف دو محدودیت دیدار سهامداران "فلوله" در چهاردهم ماه جاری "های وب" در مجمع 90 ریال تقسیم کرد آینده قیمت بیت کوین | ارزش ارز‌های دیجیتال امروز پنجشنبه 3 تیر1400 قیمت دلار و یورو اعلام شد/ نرخ ارز صرافی ملی امروز 1400/4/3 یورو دیجیتالی در راه است؟ تحلیل گزارش ماهانه یک نماد عرضه اولیه | عملکرد چخزر در بهار 1400 چگونه بود؟ جهش 65 درصدی ارزش معاملات بورس در مازندران روزهای خوش بورسی ها بالاخره بورس سبز شد / دلار چند برابر سکه و ارز رشد کرد؟ محبوب‌ترین ارز‌های دیجیتال در ژوين 2021 ضرورت اصلاح نظام قیمت گذاری خودرو "خبازرس" در مناقصه با موضوع خدمات بازرسی شرکت کرد "دهدشت" و ترکیب جدیدی از هیات مدیره طرح نذر آب چیست؟ ارزش بازار مایکروسافت به 2تریلیون دلار رسید 10 درصد از سهام "وسینا" روی میز مزایده داچیا داستر 2022 معرفی شد تقسیم سود 450 ریالی در مجمع "هرمز" "حرهشا" قرارداد حمل و توزیع منعقد کرد آخرین قیمت دلار پیش از امروز 3 تیر / پیش‌بینی‌ها از بازار دلار چگونه است؟ قیمت امروز سورن پلاس چقدر است؟ آیا بیت‌کوین می‌تواند پول ملی شود؟ با 100 میلیون صاحب خودرو ملی شوید! قیمت مسکن در غرب و مرکز تهران "غالبر" صورت سودوزیان شرکت آرپی نصر خمین را منتشر کرد رمز‌ارز، کپسول قرمز یا کپسول آبی فروش طلا برای تامین اجاره خانه! چرا بورس این روزها سبز است؟ 2 میلیون و 750 هزار نفر سهامدار لطیف شدند درآمد بورس از اجاره تالار حافظ چقدر است؟ انتشار اوراق حقوقی‌ ها برای خرید سهام به 4 هزار میلیارد تومان رسید تحلیل بیت کوین برای روزهای آینده/ مردم گول رشد امروز را نخورند سیمان مشمول قیمت گذاری و نظام سهمیه بندی نیست واردات خودروهای خارجی با سوخت الکل!

در حال بارگیری...