واردات از مناطق ویژه مشمول مالیات ارزش افزوده است

واردات از مناطق ویژه مشمول مالیات ارزش افزوده است

ورود محصول از مناطق ویژه تولید و صادرات گلخانه ای به سرزمین اصلی مشمول مقررات واردات و مالیات ارزش افزوده خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه هفتم توسعه ابلاغ شد و در فصل 10 این برنامه دستورالعمل‌هایی در راستای تامین امنیت غذایی تدوین شده که متولی آن وزارت جهاد کشاورزی است.

ماده 156 به دولت اجازه داده در طول سال‌های برنامه نسبت به تاسیس مناطق ویژه تولید و صادرات گلخانه‌ای بزرگ مقیاس اقدام کند. این مناطق تابع کلیه مقررات مناطق ویژه بوده و ورود محصول از این مناطق به سرزمین اصلی مشمول مقررات واردات و مالیات ارزش افزوده خواهد بود.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد