مصارف تبصره 14 در 4ماهه اول سال؛ از چاه ویل یارانه نان تا تخصیص صفر بهینه‌سازی!

مصارف تبصره 14 در 4ماهه اول سال؛ از چاه ویل یارانه نان تا تخصیص صفر بهینه‌سازی!

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گزارشی از بودجه 1402 میزان مصارف نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، از محل منابع وصولی تبصره...

به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میزان تحقق برخی از ردیف‌های مقرر در بخش مصارف نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، از محل منابع وصولی تبصره 14 قانون بودجه سال جاری:

یارانه نقدی خانوار: 98درصد ، مستمری خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره): 95درصد، مستمری خانواده تحت پوشش بهزیستی : 98درصد، یارانه نان: 166درصد، یارانه مابه التفاوت نرخ ارز دارو : 51درصد و عوارض و مالیات برارزش افزوده فرآورده‌های نفتی داخلی : 25 درصد تحقق یافته است.

همچنین برای مصارفی همچون هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی، سهم شرکت نفت از محل فروش داخلی و صادرات، تعهدات دولت در طرح‌های بهینه سازی، تعهدات سوخت صرفه جویی در نیروگاه‌ها، حمایت از طرح‌های توسعه، تولید و انتقال فرآورده، معافیت هزینه آب، برق و گاز مدارس و دو درصد بهای سوخت تحویل هواپیما هیچ مبلغی از محل منابع تبصره 14 تخصیص پیدا نکرده است.

به این ترتیب مطابق با آنچه از وضعیت منابع و مصارف تبصره 14 قانون بودجه سال جاری مورد اشاره قرار گرفت، مشخص است با توجه به میزان منابع وصولی و توزیع این منابع در بخش مصارف، درصد یکسانی در پرداخت عناوین جدول مصارف صورت نپذیرفته است. بدیهی است عدم تخصیص منابع در بسیاری از ردیف‌ها، دستگاه‌های اجرایی را با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهد کرد.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد