جزيیات مالیات خودرو در سال 1403/ خودروهای بالای 3.5 میلیارد باید یک درصد مالیات بدهند

جزيیات مالیات خودرو در سال 1403/ خودروهای بالای 3.5 میلیارد باید یک درصد مالیات بدهند

بر اساس قانون بودجه سال 1403 کل کشور، مالیات انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق(کابین) دارای شماره انتظامی شخصیشخصی...

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، بر اساس قانون بودجه سال 1403 کل کشور، مالیات انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق(کابین) دارای شماره انتظامی شخصیشخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی و پنج میلیارد ریال است، نسبت به مازاد این مبلغ مشمول مالیات سالانه یک درصد می شوند.

همچنین ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز خودرو بر مبنای ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود.

سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکلفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1403 پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده 190 قانون مالیات های مستقیم می باشند.

ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد