رشد 97 درصدی توسعه ناوگان ریلی در دولت سیزدهم

رشد 97 درصدی توسعه ناوگان ریلی در دولت سیزدهم

رشد 97 درصدی توسعه ناوگان ریلی در دولت سیزدهم با حمایت از بخش خصوصی و تولید داخل، با تولید و بازسازی چهار هزار و 317 دستگاه انواع ناوگان ریلی رقم خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تولید و بازسازی چهار هزار و 317 دستگاه انواع ناوگان ریلی به ارزش 24 هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم به انجام رسید.

در سه ساله دولت سیزدهم رکورد تاریخ راه آهن در تولید و بازسازی لکوموتیو شکسته شد، به‌طوری‌که با تولید و بازسازی 93 دستگاه لکوموتیو به ارزش 6 هزار و 500 میلیارد تومان، رشد 48 درصدی در این حوزه حاصل شد.

علاوه بر آن، با تولید چهار هزار و 58 دستگاه انواع واگن باری نو در دولت سیزدهم به ارزش 14 هزار میلیارد تومان، رکورد تاریخ راه آهن در تولید واگن باری نو با رشد 106 درصدی شکسته شد.

ساخت و بهره برداری از پنج مرکز تعمیراتی لکوموتیو به ارزش 2 هزار و 500 میلیارد تومان و احداث و بهره برداری از 6 جایگاه بهینه سوخت‌رسانی به لکوموتیوها به ارزش 350 میلیارد تومان، از دیگر دستاوردهای دولت مردمی در حوزه ریلی است.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد