زیر سوال بردن منافع سهامداران | آیا دکوثر و دامین پاسخگو هستند؟

زیر سوال بردن منافع سهامداران | آیا دکوثر و دامین پاسخگو هستند؟

سهامدار عمده داروسازی کوثر و داروسازی امین طی قراردادی متعهد به فروش سهام خود به داروسازی دکتر عبیدی می شوند اما در ایفای این تعهد مشکلاتی پیش می آید. نبض بورس به بررسی این مشکلات و آثار آن بر منافع سهامدار خرد پرداخته است.

به گزارش نبض بورس، سهامدار عمده داروسازی کوثر و داروسازی امین طی قراردادی متعهد به فروش سهام خود به داروسازی دکتر عبیدی می شوند اما در ایفای این تعهد مشکلاتی پیش می آید. نبض بورس به بررسی این مشکلات و آثار آن بر منافع سهامدار خرد پرداخته است:

گروه شرکت داروسازی کوثر به عنوان شرکت اصلی و داروسازی امین، طرح توسعه کوثر امین، هلپاک و شیمیایی امین دارويی سپاهان به عنوان شرکت‌های فرعی و شرکت پخش مکتاف به عنوان شرکت وابسته می‌باشد.
براساس شفاف سازی داروسازی عبیدی؛ سهامداران عمده شرکت داروسازی کوثر و سهامداران عمده شرکت داروسازی امین طی قراردادی متعهد به واگذاری سهام خود به شرکت داروسازی دکتر عبیدی مطابق با قرارداد بوده اند که از این بابت مبلغ 20 میلیارد ریال نیز به عنوان بخشی از مبلغ قرارداد به ایشان پرداخت شده است.
اما سهام شرکت دکوثر در تاریخ 2 بهمن ماه 1401 توسط آقای بانکی که 18 درصد از سهام این شرکت را دارا می‌باشد به میزان 8.3 درصد به نام این شخص و 0.98 درصد از سهم شرکت مدیریت توسعه سپند فردا (سهامی خاص) فروخته شد؛

و در همین تاریخ نیز در معاملات شرکت داروسازی امین؛ 4.52 درصد از شرکت امین سلامت بهاران (سهامی خاص) و 7.27 درصد از شرکت تلاش انگیزه دارای آریا (با مسيولیت محدود) فروخته شد.

اما این سهام به داروسازی دکتر عبیدی فروخته نشد بنابراین با خودداری متعهدین به فروش، داروسازی دکتر عبیدی براساس مراحل حل اختلاف پیش بینی شده اقدام نموده و افشای مراتب بر اساس دستورالعمل افشای سازمان بورس، در حال حاضر دستور موقت قضایی در تاریخ 23 بهمن ماه 1401 مبنی بر منع هرگونه خرید و فروش، نقل و انتقال سهام سهامدار عمده و همچنین هرگونه تغییر در سرمایه شرکت اخذ شده است.
رای دادگاه در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1402 ابلاغ گردید، اما دکوثر و دامین درخواست تجدید نظر دادند.

اما در تاریخ 7 بهمن ماه 1402 برحسب تقاضای شرکت دعبید دستور موقت مبنی بر منع انتقال 99998 سهم از یکصد هزار سهم (معادل 99.98 درصد از کل سهام) متعلق به آقای محمود بانکی در شرکت‌های پیشرفت و فتح کوثر امین و امین سلامت بهاران و منع تغییرات سرمایه در شرکت‌های مذکور تا اتخاذ تصمیم در ماهیت امر صادر گردیده است پس در این راستا شرکت‌های دکوثر و دامین نیز مخاطب دستور موقت مبنی بر منع انجام هرگونه نقل و انتقال به شرح دستور موقت می‌باشند.

این شرایط در حالی اتفاق افتاده که مجوز افزایش سرمایه 1900 میلیارد ریالی دامین از محل سود انباشته به منظور برخورداری از معافیت مالیاتی تا پایان سال از تاریخ 8 بهمن ماه 1402 تا 60 روز زمان دارد وگرنه ابطال خواهد شد.

از طرفی نیز مجوز افزایش سرمایه 900 میلیارد ریالی دکوثر از محل سود انباشته به منظور برخورداری از معافیت مالیاتی تا پایان سال از تاریخ 26 بهمن ماه 1402 به مدت 60 روز اعتبار دارد وگرنه ابطال خواهد شد البته در تاریخ 8 بهمن ماه 1402 مجمع افزایش سرمایه برگزار شد که در این مجمع ناظر بورس تاکید بر عدم انجام این مجمع و عدم تصویب افزایش سرمایه به دلیل پرونده دعبید داشت.

هم اکنون از تاریخ 9 بهمن ماه 1402 نماد دامین(امروز 23 بهمن ماه 1402 نماد باز شد) و دکوثر از تاریخ 4 بهمن ماه 1402 به علت شفافیت در اطلاعات تعلیق می‌باشند...

در بین این اطلاعیه‌ها این اطلاعیه که در تاریخ 25 بهمن ماه 1401 منتشر شد بسیار جای تعجب دارد که منع نقل و انتقال سهام مربوط به سهامدار عمده بوده و مربوط به سهامدار خرد نمی‌باشد

آیا تعلیق نماد مربوط به سهامداران خرد نیست؟

آیا افزایش سرمایه مربوط به سهامداران خرد نیست؟

آیا اینکه شرکت از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه برخوردار باشد به منافع سهامدار خرد ارتباط پیدا نمی‌کند؟

آیا اینکه سهام در 2 بهمن ماه 1401 به چه شرکتی فروخته شده، به سهامدار خرد ارتباطی ندارد؟

آخرین اخبار بورس و اقتصاد