تاکید بر صدور کالابرگ الکترونیکی در برنامه هفتم توسعه

تاکید بر صدور کالابرگ الکترونیکی در برنامه هفتم توسعه

یارانه نقدی و معیشتی یا کالابرگ الکترونیکی در برنامه هفتم توسعه برای خانوارهای تحت حمایت نهادهای حمایتی تاکید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فصل 10 برنامه هفتم توسعه به موضوع امنیت غذایی اختصاص دارد که متولی آن وزارت جهاد کشاورزی است. در این برنامه از ماده 146 تا 156 به تبیین برنامه‌ها برای این حوزه پرداخته شده که خبرگزاری مهر به انتشار هر ماده با موضوع آن مبادرت کرده است.

در ماده 153 به دولت اجازه داده شده به منظور افزایش دسترسی اقتصادی و بهره مندی آحاد مردم به غذای کافی و مغذی یارانه نقدی و معیشتی یا کالابرگ الکترونیکی به خانوارهای تحت حمایت نهادهای حمایتی پرداخت کند.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد