گزارش عملکرد هفتگی شرکت‌های پتروشیمی

گزارش عملکرد هفتگی شرکت‌های پتروشیمی

در هفته گذشته شاهد عرضه 2.728 تن محصول پلی اتیلن سنگین در گرید‌های مختلف بودیم که با تقاضای 484 تنی و حجم معاملات 396 تنی مواجه شد که نسبت به هفته منتهی به 14 اسفند ماه با کاهش 374 تن همراه است.

خواندن 10دقیقه

رشد مجدد نرخ فروش محصولات پتروشیمی مارون در مقابل کاهش بیش از 3.700 تنی فروش پلی پروپیلن این شرکت در بورس کالا

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در هفته گذشته شاهد عرضه 3.146 تن محصولات پلی‌پروپیلن در گرید‌های مختلف از سوی شرکت پتروشیمی مارون بودیم که با تقاضای 3.652 تنی مشتریان و حجم معاملات 2.266 تنی مواجه شد که نسبت به هفته منتهی به 14 اسفندماه با کاهش 3.764 تنی همراه بود.

قیمت میانگین هر تن پلی‌پروپیلن در هفته گذشته با رشد 9درصدی نسبت به هفته منتهی به 14 اسفندماه به 449.964هزار ریال در هر تن و ارزش معاملات این محصول در هفته گذشته به یک هزار و 19 میلیارد و 619 میلیون ریال رسید.

همچنین در هفته گذشته شاهد عرضه 2.728 تن محصول پلی‌اتیلن سنگین در گرید‌های مختلف بودیم که با تقاضای 484 تنی و حجم معاملات 396 تنی مواجه شد که نسبت به هفته منتهی به 14 اسفندماه با کاهش 374 تن همراه است.

نرخ میانگین ثبت شده برای این محصول به 265.247 هزار ریال در هر تن رسید و ارزش معاملات نیز به 105 میلیارد و 38 میلیون ریال رسید.

جدول معاملات محصولات اصلی شرکت پتروشیمی مارون در هفته گذشته و همچنین نمودار ماه‌های اخیر نرخ محصولات پلی‌پروپیلن این شرکت ارايه شده است.

 

 رشد 12 درصدی نرخ فروش پلی پروپیلن جم در بورس کالا

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در هفته‌ای که گذشته شاهد عرضه 5.526 تنی انواع پلی‌پروپیلن توسط شرکت پلی‌پروپیلن جم بودیم که با تقاضای 4.884 تنی مشتریان و حجم معاملات 4.056 تنی مواجه شد.

متوسط نرخ میانگین هر تن پلی‌پروپیلن با رشد 12 درصدی نسبت به هفته قبل از آن به 465.132 هزار ریال در هر تن رسید.

ارزش معاملات انواع پلی‌پروپلین‌های تولیدی شرکت با توجه به کاهش 964 تنی در حجم معاملات و همچنین رشد نرخ فروش نسبت به هفته منتهی به 14 اسفند ماه یک هزار و 886 میلیارد و 579 میلیون و ریال رسید.

نمودار روند قیمتی ماه‌های اخیر انواع پلی‌پروپیلن‌های شرکت را مشاهده می‌کنید.

 ترمز رشد نرخ فروش اسیداستیک پتروشیمی فن آوران در بورس کالا کشیده شد

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت پتروشیمی فن‌آوران که در حال حاضر محصول اسیداستیک خود را در بورس کالا عرضه می‌کند، در هفته گذشته 920 تن از این محصول را در بورس کالا عرضه کرد که با حجم معامله 552 تنی مشتریان روبرو شد که نسبت به هفته منتهی به 14 اسفندماه با کاهش 368 تنی همراه بود.

نرخ پایه عرضه این محصول با افت 0.5 درصدی در مقایسه با هفته معاملاتی گذشته به 213.160 هزار ریال در هر تن و ارزش معامله اسید استیک به 117 میلیارد و 664 میلیون ریال رسید.

جدول معاملات هفته گذشته و همچنین نمودار ماه‌های اخیر قیمت اسیداستیک این شرکت ارايه شده است.

رشد 14 درصدی نرخ فروش پلی پروپیلن پتروشیمی شازند در بورس کالا

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت پتروشیمی شازند در هفته‌ای که گذشت 3.990 تن از انواع پلی‌پروپیلن را در بورس کالا عرضه کرد که با تقاضای 1.580 و حجم معاملات 1.420 تنی در قیمت میانگین 451.820 هزار ریال در هر تن معامله شد.

ارزش معاملات این محصول با توجه به رشد چشمگیر 14رصدی و همچنین افزایش 180 تنی میزان فروش نسبت به هفته منتهی به 14 اسفند ماه، به رقم 641 میلیارد ریال رسید.

همچنین در هفته گذشته 920 تن از پلی‌اتیلن سنگین پتروشیمی اراک در بورس کالا به فروش رسید که نسبت به هفته منتهی به 14 اسفندماه با کاهش 720 تنی همراه بود.

لازم به ذکر است، ارزش معاملات پلی‌اتیلن سنگین پتروشیمی شازند به 282 میلیارد و 521 میلیون ریال رسید.

همچنین در هفته گذشته 460 تن از پلی‌اتیلن سبک پتروشیمی اراک در بورس کالا به فروش رسید که نسبت به هفته منتهی به 14 اسفندماه با کاهش 540 تنی همراه بود.

لازم به ذکر است، ارزش معاملات پلی‌اتیلن سبک پتروشیمی شازند به 135 میلیارد و 567 میلیون ریال رسید.

جدول معاملات محصولات اصلی پتروشیمی شازند و همچنین نمودار ماه‌های اخیر قیمتی محصول پلی پروپیلن این شرکت ارايه شده است.

 

تداوم رشد نرخ فروش پلی‌اتیلن سنگین پتروشیمی جم در بورس کالا

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت پتروشیمی جم در هفته‌ای که گذشت 5.212 تن پلی‌اتیلن سنگین در بورس کالا عرضه کرد.

تقاضای 5.977 تنی و معاملات 5.075 تنی این محصول در هفته گذشته، با نرخ میانگین 263.261 هزار ریال در هر تن صورت گرفت.

ارزش معاملات آن با توجه به افزایش 7.3 درصدی نرخ فروش و همچنین افزایش 356 تنی در میزان فروش این محصول پتروشیمی جم در مقایسه با هفته منتهی به 14 اسفندماه به یک هزار و 336 میلیارد و 52 میلیون ریال رسید.

نمودار قیمتی هفتگی پلی‌اتیلن سنگین این شرکت ارايه شده است.

 

رشد مجدد نرخ فروش محصولات پتروشیمی امیرکبیر در بورس کالا

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت پتروشیمی امیرکبیر در هفته‌ای که گذشت 3.000 تن پلی‌اتیلن سنگین در بورس کالا عرضه کرد که با تقاضای 2.390 تنی و حجم معاملات 2.060 تنی این محصول در هفته گذشته، با نرخ میانگین 276.420 هزار ریال در هر تن صورت گرفت.

ارزش معاملات آن با توجه به رشد 3.3 درصدی در نرخ فروش و افزایش 1.490 تنی فروش این محصول پتروشیمی امیرکبیر در مقایسه با هفته منتهی به 14 اسفندماه به 569 میلیارد و 426 میلیون ریال رسید.

همچنین، در هفته منتهی به 21 اسفند ماه شاهد عرضه 7.150 تن محصولات پلی‌اتیلن سبک بودیم که با ثبت تقاضای 4.554 تنی همراه بود که در نهایت منجر به معاملات 4.136 تنی شد.

نرخ این محصول با رشد 8.5 درصدی در مقایسه با هفته منتهی به 14 اسفندماه به 301.585 هزار ریال در هر تن رسید و ارزش معاملات آن با توجه به رشد نرخ فروش و کاهش 1.804 تنی میزان فروش به یک هزار و 247 میلیارد و 358 میلیون ریال رسید.

نمودار چند ماه اخیر قیمتی محصولات پلی‌اتیلن سنگین شرکت ارايه شده است.

کاهش هزار تنی فروش آرتوزایلین پتروشیمی نوری در بورس کالا

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در هفته گذشته شاهد عرضه 1.200 تنی آرتوزایلین پتروشیمی نوری در بورس کالا بودیم که با تقاضای 1.220 و حجم معاملات 1.200 تنی از این محصول همراه بود.

نرخ متوسط هر تن از این محصول در هفته گذشته به 177.106 هزار ریال و ارزش معاملات با توجه به کاهش 1.000 تنی در میزان فروش و افت ناچیز 0.2 درصدی نرخ فروش در مقایسه با هفته منتهی به 14 اسفندماه به 212 میلیارد و 527 میلیون ریال رسید.

آخرین جدول معاملات محصول آرتوزایلین و همچنین نمودار ماه‌های اخیر قیمتی این محصول که مربوط به معاملات هفته گذشته این شرکت بوده، در ادامه ارايه شده است.

افت 8 درصدی نرخ فروش اوره پریل در مقابل رشد 6 درصدی نرخ کریستال ملامین پتروشیمی خراسان در بورس کالا

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، پتروشیمی خراسان در هفته منتهی به 21 اسفندماه 330 تن کریستال ملامین تولیدی‌اش را در بورس کالا عرضه کرد که با تقاضا و حجم معاملات 245 تنی همراه بود که با مقایسه با آخرین عرضه این محصول در بورس کالا یعنی 14 اسفندماه کاهش 55 تنی را به همراه دارد.

از طرفی نرخ فروش این محصول به ازای هر تن 330.762 هزار ریال به فروش رسید که نسبت به هفته منتهی به 14 اسفندماه رشد 6 درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین در هفته گذشته 700 تن از اوره پریل تولیدی پتروشیمی خراسان در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت که نسبت به هفته منتهی به 14 اسفند ماه بدون تغییر همراه بود.

نرخ فروش اوره پریل به ازای هر تن 50.052 هزار ریال بود که نسبت به آخرین نرخ فروش در بورس کالا یعنی 14 اسفندماه افت 8 درصدی را نشان می‌دهد.

نمودار ماه‌های اخیر قیمتی اوره پریل و کریستال ملامین شرکت را در ادامه مشاهده می‌نمایید.

بیشتر بخوانید: گزارش عملکرد هفتگی شرکت‌های پتروشیمی در بورس کالا
پیش‌بینی بورس در هفته اول سال 1400

پیش‌بینی بورس در هفته اول سال 1400

بازار سهام در یک تلاطم بی‌سابقه در سالیان اخیر بالاخره به روز آخر رسید و فارغ از هر گونه نتیجه یا داوری، درس‌های زیادی برای سرمایه‌گذاران داشت. احتمال سناریوهای جدید در مختصات اقتصاد ایران، انتظارات ج...

TejaratNews.com/

روش عرضه اولیه‌های بورس در سال 1400 تغییر می‌کند

هشدار ورود بورس به دوره رکود / آیا مذاکرات بازار را نجات می‌دهد؟

هشدار ورود بورس به دوره رکود / آیا مذاکرات بازار را نجات می‌دهد؟

کارشناسان بازار سرمایه درباره تاثیرات برجام در بازار نظرات مختلفی دارند و برخی معتقدند برجام اگر نتیجه نهایی و بزرگی داشته باشد شاید بتواند به نفع روند بورس باشد.

TejaratNews.com/
قیمت واقعی ارز 14 هزار تومان بود / وضعیت بورس از زبان دژپسند

قیمت واقعی ارز 14 هزار تومان بود / وضعیت بورس از زبان دژپسند

وزیر امور اقتصادی و دارایی ‌برآوردهای علمی ما نشان می‌دهد که در آن زمان قیمت ارز حدود 14 هزار تومان بود. گفت: موضوع قیمت در بازار سرمایه دستوری نیست، بارها گفتم که بورس در ذات خود نوسان دارد و لطفا «م...

TejaratNews.com/

تجمع سهامداران مقابل ساختمان سازمان بورس

سرمایه‌ها از بورس به بازار مسکن هجوم آورد

سرمایه‌ها از بورس به بازار مسکن هجوم آورد

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در سال گذشته به دلیل تخلیه حباب بورس و ثبات ارز، سرمایه‌ها از این دو حوزه به بازار مسکن هجوم آوردند گفت: از طرف دیگر پول پرقدرت وارد اقتصاد کشور شد که به رشد قیمت ...

Bartarinha.ir/
دامنه نوسان معاملات بورس افزایش می‌یابد

دامنه نوسان معاملات بورس افزایش می‌یابد

بورستهران- ایرنا- سخنگوی شورای عالی بورس از تصویب سه سیاست کلی در خصوص افزایش دامنه نوسان در جلسه امروز این شورا خبر داد.

Irna.ir/
عقب‌نشینی 1365 واحدی شاخص بورس تهران/ ارزش معاملات دو بازار از 7 هزار میلیارد تومان گذشت

عقب‌نشینی 1365 واحدی شاخص بورس تهران/ ارزش معاملات دو بازار از 7 ه...

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با عقب‌نشینی 1365 واحد روبه‌رو شد.

FarsNews.ir/
انتخابات 1400 چه تاثیری بر بورس دارد؟ / بورس از اولویت‌های دولت بعد نیست!

انتخابات 1400 چه تاثیری بر بورس دارد؟ / بورس از اولویت‌های دولت بع...

روند بورس در سال 1400 با اتفاقات و متغیرهای سیاسی زیادی از جمله انتخابات و مذاکره ایران و آمریکا عجین شده است. اما انتخابات چه تاثیری بر بورس دارد؟

TejaratNews.com/
بورس در هفته‌ای که گذشت/ زنگ خطر برای بورس به صدا درآمد

بورس در هفته‌ای که گذشت/ زنگ خطر برای بورس به صدا درآمد

بورس در هفته گذشته در روندی مطابق ماه گذشته، کاهشی قرار گرفت و شاخص کل با کاهش 3.4 درصدی به یک کانال پایین تر وارد شد و باید دید حمایت از شاخص کل فعال می شود یا خیر؟

FarsNews.ir/
"صبر"، قانون اول "بورس"

"صبر"، قانون اول "بورس"

"صبر"، قانون اول "بورس"

BourseNews.ir/
سود 150 درصدی بورس / در سال 99 باید به کدام بازار می‌رفتیم؟

سود 150 درصدی بورس / در سال 99 باید به کدام بازار می‌رفتیم؟

در سال 99 بازارهای مالی دلار، سکه، ارز و طلا رکوردهای بالایی ثبت کردند، بورس فراتر از تصور رشد کرد اما با همان سرعت نیز روند نزولی را در پیش گرفت. در سال 99 باید به کدام بازار می‌رفتیم؟

TejaratNews.com/
کاهش 8650 واحدی شاخص بورس تهران / وعده وزیر اقتصاد برای تعادل بازار

کاهش 8650 واحدی شاخص بورس تهران / وعده وزیر اقتصاد برای تعادل بازا...

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با کاهش 8650 واحدی روبرو شد.

FarsNews.ir/

نوسان بورس در کانال یک میلیون و 200 هزار واحدی در سومین هفته فصل بهار

بورس تا چه زمانی درجا می‌زند؟

بورس تا چه زمانی درجا می‌زند؟

بازار سهام در دو روز ابتدایی سال 1400 روند نوسانی خود در سال گذشته را ادامه داد و همچنان سهامداران به روند نوسانی بورس واکنش‌های مختلفی نشان می‌دهند و تعداد زیادی از آن‌ها از عملکرد بورس ناراضی هستند.

TejaratNews.com/
"غپاذر" از سهامداران دعوت کرد فریب سود کلان بانک‌ها را نخورید در مجمع "ونیکی" 320 ریال تقسیم شد سود 1900ریالی نصیب سهامداران "شوینده" قیمت خرما به بسته‌ای 50هزار تومان رسید رمزارزهای با ریسک کم در بازار کریپتو رکورد منفی دیگری برای بورس به ثبت رسید تحلیل تکنیکال شاخص کل، صعود یا سقوط؟ بازار رمزارز‌ها برای همیشه صعودی باقی نخواهد ماند! کاهش 25 درصدی ارزش معاملات بورس مازندران کرونا و مرخصی‌های اجباری بدون حقوق! صعود بی‌سابقه بیت‌کوین ممنوعیت رمزارز مانند خاموش کردن اینترنت است پذیرش "وسرمد" در فرابورس راه‌اندازی خط تولید کاشی و سرامیک در "کصدف" شرکت‌های سهام عدالت به عنوان بال‌های توسعه اقتصادی استان‌ها عمل کنند قیمت میوه‌های نوبرانه اعلام شد آیا شوینده برنامه‌ای برای افزایش سرمایه دارد؟/ عرضه اولیه مروارید هامون و آلی شیمی قم به کجا رسید؟ کاهش شتاب افت شاخص بورس در هفته‌ای که گذشت زنگ خطر یک وابستگی خطرناک پیش‌بینی قیمت طلا امروز 26 فروردین 1400 پیش‌بینی قیمت دلار امروز 26 فروردین 1400 آخرین قیمت طلا و سکه تا پیش از امروز 26 فروردین 1400 آخرین قیمت دلار تا پیش از امروز 26 فروردین چقدر بود؟ قطعه‌بندی گوشت مرغ رفع ممنوعیت شد حذف تعدادی از موانع توسعه در بازار سرمایه دستورالعمل صدور مجوز فعالیت استخراج رمزارزها آخربن وضعیت نان آوران این روزها رو ببینید!‌ واکنش ريیس کل بانک مرکزی به اظهارات نوبخت در صورت موافقت شورای عالی بورس محقق می شود؛ حذف محدودیت خرید شرکت های کارگزاری ها و پرسنل آنها توضیحات اینستاگرامی واعظی در مورد ستاد کرونا عرضه توکن سهام شرکت تسلا در صرافی بایننس خودروی سیتروين C5 X معرفی شد مجوز انتشار اوراق اجاره شرکت صبا تامین صادر شد حذف محدودیت های جدید در بورس مانع‌زادیی مهم سازمان بورس برای برای پرسنل کارگزاری و فعالان فضای مجازی رکود بازار خودرو، ترمز گرانی را کشید روند مثبت شاخص ادامه دارد؟ / «کدام تحرک؟ در صف فروش قفلیم!» قیمت موبایل امروز 25 فروردین 1400 آخرین صورتحساب سهام عدالت / قیمت سهام عدالت چقدر شد؟ بررسی قیمت‌های امروز در بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 1400/1/25 پیش‌بینی قیمت طلا فردا 26 فروردین / چرا طلا گران شد؟ نفت سنگین ایران، گران شد حلوای نذری در بورس/شما هم میخواهید؟ اجاره‌های میلیاردی در مناطق اعیانی‌نشین پایتخت سفره افطار امسال چقدر تمام می شود؟ افزایش تقاضا برای نمادهای شاخص‌ساز / روند مثبت به بورس برگشت؟ نرخ جدید دلار و یورو/ چهارمین نرخ ارز صرافی ملی 1400/1/25 اطلاعیه سازمان بورس در خصوص تفکیک دو شرکت سرمایه گذاری استانی ضرر تولید هر دستگاه خودرو توسط ایران‌خودرو و سایپا چقدر است؟

در حال بارگیری...