گزارش بازار بدهی 14 اسفند ماه / نرخ اخزا، بدون تغییر!

گزارش بازار بدهی 14 اسفند ماه / نرخ اخزا، بدون تغییر!

در معاملات امروز، 190 میلیارد تومان اوراق اخزا با میانگین بازده تا سررسید 27.27 درصد برای سررسیدهای کمتر از یک‌سال، و...

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در معاملات امروز مجموعا 190 میلیارد تومان اوراق اخزا با میانگین بازده تا سررسید 27.27 درصد برای سررسیدهای کمتر از یک‌سال، و 27.8 درصد برای سررسیدهای بیش از یک‌سال، معامله شد. همچنین در اوراق اراد/افاد و گام نیز به ترتیب 153 و 236 میلیارد تومان معامله انجام شد.

نرخ بازده تا سر رسید

در نمودارهای زیر، اطلاعات مربوط به نرخ بازده تا سررسید و ارزش معاملات (میلیارد ریال) اوراق اخزا، اراد/افاد و گام، به ترتیب فاصله تا سررسید نمایش داده شده است.

توضیح اینکه ارزش معاملات هر نماد در سطر سوم اطلاعات نمودار، ذکر شده و اندازه دایره نمایش داده شده برای هر نماد به تناسب ارزش معاملات آن نماد تنظیم شده‌است.

اوراق اراد/افاد به ارزش 153 میلیارد تومان و با نرخ 16.7 الی 27.7 درصد معامله شدند. اوراق گام نیز به ارزش 236 میلیارد تومان و با میانگین نرخ 32.44 درصد معامله شدند. اوراق با تقسیم سود شرکتی نیز 269 میلیارد تومان معامله شدند که 234 میلیارد تومان آن مربوط به نماد صایپا409 بود.

میانگین نرخ اوراق گام نسبت به نرخ اوراق اخزا با سررسید هم محدوده، 5.17 % بالاتر بود.

ارزش معاملات

در نمودار زیر ارزش معاملات اوراق اخزا، اراد/افاد ،گام و اوراق شرکتی با تقسیم سود را به تفکیک سر رسیدهای زیر یک‌سال، بالای یک‌سال و بالای دو سال مشاهده می‌کنید.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد