کاهش 6.1 درصدی قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران

کاهش 6.1 درصدی قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران

در فصل پاییز 1402 درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (41.2 درصد) است که در مقایسه با فصل قبل (47.3 درصد) 6.1 واحد درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار کشور در گزارشی شاخص و متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران فصل پاییز امسال را بررسی کرد. بر اساس بررسی‌های مرکز آمار ایران، در فصل پاییز 1402 درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 41.2 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (47.3 درصد) 6.1 واحد درصد کاهش داشته است.

در فصل پاییز 1402 شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران 2203.9 است که نسبت به فصل قبل 0.3 درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل 41.2 درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل 45.3 درصد افزایش داشته است.

در فصل پاییز 1402 درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 0.3 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (1.9 درصد) 1.6 واحد درصد کاهش داشته است.

در فصل پاییز 1402 درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 41.2 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (47.3 درصد) 6.1 واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با 72.6 درصد مربوط به گروه اجرایی «یراق آلات درب و پنجره» و کمترین تورم نقطه به نقطه با 29.6 درصد مربوط به گروه اجرایی «آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» است.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد