بخشنامه جامع معدنی ابلاغ شد

بخشنامه جامع معدنی ابلاغ شد

بخشنامه جامع معدنی ویرایش سال 1403 از سوی وزارت صمت ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بخشنامه جامع معدنی ویرایش 1403 طی نامه شماره 3093890 مورخ 1403/04/17 توسط معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است: ضمن تشکر از همکارانی که در پی فراخوان 1403/01/11 و متن اولیه بخشنامه جامع 1403 با ارايه نقدهای فنی و حقوقی خود در تکمیل و تصحیح متن این بخشنامه مساعدت و مشارکت نمودند.

و با تاکید بر ملغی بودن کلیه بخشنامه‌های قبلی در موضوعات مختلف صادره توسط ارکان وزارت صمت (به استثنای شورایعالی (معادن بدینوسیله متن نهایی بخشنامه جامع معدنی ویرایش 1403 جهت بررسی و اعلام نظر و بهره برداری لازم ابلاغ می‌گردد.

لازم به توضیح است که کلیه بخشنامه‌های وحدت رویه شورایعالی معادن نیز در متن حاضر آمده است اما با توجه به ماهیت حقوقی این شورا هرگونه تفسیر بندهای مندرج در بخشنامه بر خلاف متن مصوبات شورایعالی معادن معتبر و قابل اجرا نبوده و در موارد اختلاف برداشت متن مصرح آرا وحدت رویه شورا ملاک است. است این متن پس از انتشار در سامانه قوانین کشور لازم الاجرا خواهد بود.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد