فوری / خبر خوش ارزی در راه است

فوری / خبر خوش ارزی در راه است

علی شریعتی عضو اتاق ایران و عراق از موفقیت مذاکرات بانکی در یکی از کشورهای همسایه و گشایش ارزی قریب‌الوقوع خبر داد.
علی شریعتی عضو اتاق ایران و عراق از موفقیت مذاکرات بانکی در یکی از کشورهای همسایه و گشایش ارزی قریب‌الوقوع خبر داد.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد