پاداش پایان خدمت کارکنان دولت مشخص شد

پاداش پایان خدمت کارکنان دولت مشخص شد

مطابق با مصوبه مجلس شورای اسلامی، پاداش پایان خدمت کارکنان دولت در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌ سال و تا سقف 520...

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امشب (یکشنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1402، بند (ه) تبصره 12 لایحه را به شرح زیر تصویب کردند.

طبق این مصوبه، پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/2/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان‌خدمت کارکنان مشمول ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (10) ماده (68) قانون مذکور به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف 5 میلیارد و 200 میلیون ریال خواهد بود.

اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره (3) ماده (117) می‌باشد.

همچنین بر اساس بند (ح) این تبصره، 1- تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به‌موجب مصوبات قانونی مراجع ذی‌صلاح و یا به هر نحوی از انحا از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده‌اند به جز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند تا پایان سال 1402 نظام‌های پرداخت خود را به‌تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.

2- برابر تبصره (5) ذیل ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال 1370 و تبصره (1) ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقا گروه قضات بالاتر از گروه (12) با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضايی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب ريیس قوه قضايیه از محل منابع داخلی خود خواهد بود.

مطابق با بند (ط) تبصره 12 بودجه، در اجرای ماده (30) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرایی و ماده (71) قانون احکام دايمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ت» و «ث» ماده (7) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیاتهای امنا و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (1) قانون احکام دايمی برنامه‌های توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند «ج» ماده (7) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه‌وبودجه کشور مبنی بر تامین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می‌باشد.

بند (ی): ستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند از تیرماه سال 1401 کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت‌، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

بر اساس بند (ک) تبصره 12 بودجه، کلیه دستگاه‌های موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان را فقط در یک سند (فیش) به‌صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می‌شود.

منبع: مهر

آخرین اخبار بورس و اقتصاد