جزيیات رشد اقتصادی برنامه ششم و هفتم

جزيیات رشد اقتصادی برنامه ششم و هفتم

در لایحه برنامه هفتم توسعه، متوسط نرخ رشد اقتصادی هشت درصد پیش‌بینی شده که همسان میزان رشد اقتصادی درنظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه است که البته در دولت‌های قبل محقق نشد. همچنین برای هر یک از بخش‌های مختلف سهمی دیده شده که بالاتر از اعداد و ارقام تعیین شده در برنامه ششم توسعه است که باید دید دستیابی به آن چقدر موفق تر از برنامه قبلی است.

به گزارش ایسنا، در لایحه برنامه هفتم توسعه متوسط نرخ رشد اقتصادی هشت درصد در نظر گرفته است که دقیقا همین عدد برای برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده بود اما آمارها گویای عدم تحقق آن در دولت‌های گذشته است.

البته رشد برای هر یک از بخش‌های مختلف نیز اعداد و ارقامی در نظر گرفته شده که در بخش کشاورزی 5.5 درصد، نفت 13.3 درصد، معدن 11.8 درصد، صنعت 8.5 درصد، آب، برق و گاز 8.1 درصد، ساختمان 9 درصد، حمل و نقل و انبارداری 9.7 درصد، ارتباطات 10.9 درصد و سایر خدمات 6.5 درصد پیش‌بینی شده است.

اما این اعداد و ارقام بسیار بالاتر از آن چیزی است که در برنامه ششم تعیین شده و طبق گفته مسيولان، در دولت‌های گذشته محقق نشد.

در برنامه ششم توسعه 3.2 درصد رشد برای بخش کشاورزی، 1.8 درصد برای نفت، 2.4 درصد برای معدن، دو درصد برای صنعت، دو درصد برای آب، برق و گاز، 2.8 درصد برای ساختمان، 2.1 درصد برای حمل و نقل و انبارداری، 6.5 درصد برای ارتباطات، و هشت دهم درصد برای سایر خدمات تعیین شده بود.

حال با توجه به اینکه دولت در برنامه هفتم توسعه، اهداف بسیار بالاتری نسبت به برنامه ششم توسعه در نظر گرفته، باید دید در سال‌های آتی تا چه اندازه به این اهداف نزدیک خواهیم شد و برنامه هفتم می‌تواند بسیار بیشتر از برنامه ششم از نظر دستیابی به اهداف، موفق‌تر عمل کند؟

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد