تا 4 فروردین ماه در حوضه های آبریز بارش ها ادامه دارد

تا 4 فروردین ماه در حوضه های آبریز بارش ها ادامه دارد

موسسه تحقیقات آب وزارت نیرواعلام کرد: هفته آینده وقوع بارش‌ها در حوضه‌های آبریز غرب و جنوب غرب و شمال کشور تا چهارم...

به گزارش خبرگزاری برنا، بر اساس تازه‌ترین گزارش دفتر اطلاعات و داده‌های آب، وضعیت بارش‌های کشور از ابتدای زمستان امسال کمی بهتر شده، اما همچنان نسبت به دوره بلندمدت 10 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
همچنین، برای هفته جاری وقوع بارش‌ها به طور عمده در غرب، جنوب غرب و شمال کشور پیش بینی می‌شود.
با توجه به چشم انداز بارش پیش بینی شده برای هفته آینده وقوع بارش‌ها به طور عمده در مناطق غربی، شمالی و در جنوب شرقی کشور مورد انتظاراست.
حوضه آبریز دریای خزر، دارای بالاترین میزان بارش در این هفته
بر پایه این گزارش، حوضه آبریز دریای خزر این هفته بیشینه بارش 62.5 میلیمتری و متوسط محدوده 7.9 میلیمتری را دارد که بیشترین میزان در بین حوضه‌های آبریز کشور است.
مقام دوم پربارش‌های این هفته مربوط به حوضه آبریز دریاچه ارومیه با بیشینه بارش 45.9 میلیمتر و متوسط محدوده 7.9 میلیمتری است.
حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان هم این هفته بیشینه بارش 45.4 میلیمتری با متوسط بارش 6.6 میلیمتر را دارد.
حوضه آبریز قره قوم بیشینه بارش 36.6 میلیمتری و متوسط محدوده 12.3 میلیمتری را تجربه می‌کند.
هفته جاری حوضه آبریز فلات مرکزی با بیشینه بارش 29.5 میلیمتر و محدوده بارش 1.8 میلیمتری را شاهد خواهد بود.
حوضه آبریز مرزی شرق هم بیشینه بارش 11.2 میلیمتری با متوسط محدوده 2.1 میلی‌متر را دارد.
این هفته از 30 حوضه آبریز درجه دو کشور، هیچ حوضه بدون بارش نیست.
حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان، پر بارش هفته آینده
بر پایه این گزارش، در هفته منتهی به چهارم فروردین همه حوضه‌های 6 گانه اصلی آبریز کشور بارش‌های را دریافت خواهند کرد که بالاترین میزان آن در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان خواهد بود.
بر این اساس، حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان در هفته منتهی به 4 فروردین ماه بیشینه بارش 74 میلیمتری و متوسط محدوده 6.7 میلیمتری را خواهد داشت که بیشترین میزان در بین حوضه‌های آبریز کشور خواهد بود.
حوضه آبریز مرزی شرق هم در هفته منتهی به 4 فروردین ماه بیشینه بارش 54.7 میلیمتری با متوسط محدوده 6.5 میلیمتری را تجربه خواهد کرد.
هفته آینده حوضه آبریز دریاچه ارومیه بیشینه بارش 53 میلیمتری و متوسط محدوده 16 میلیمتری را تجربه خواهد کرد.
حوضه آبریز فلات مرکزی هم در هفته منتهی به 4 فروردین ماه بیشینه بارش 52.2 میلیمتری و متوسط محدوده 2.9 میلیمتری را تجربه خواهد کرد.
حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به 4 فروردین ماه بیشینه بارش 49.3 میلیمتر با متوسط محدوده 10.4میلی‌متر را تجربه خواهد کرد.
حوضه آبریزقره قوم هم در هفته منتهی به 4 فرور دین بیشینه بارش 22.5 میلیمتری و متوسط محدوده 6 میلیمتری خواهد داشت.
هفته آینده از 30 حوضه آبریز درجه دو کشور، هیچ حوضه‌ای بدون بارش نخواهد بود.