63 درصد افزایش در یک سال برای "غزر"

63 درصد افزایش در یک سال برای "غزر"

شرکت زر ماکارون در سال 1401، توانست 4 هزار و 635 میلیارد تومان درآمد کسب کند که این میزان از درآمدزایی حاکی از رشد 102 درصدی دارد.

بورس‌نیوز:

شرکت زر ماکارون با سرمایه ثبت شده یک هزار و 800 میلیاردتومانی و ارزش بازار 8 هزار و 350 میلیاردتومانی، در گزارش اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به اسفندماه سال 1401، موفق به کسب سود خالص 811 میلیارد تومان شد؛ گفتنی است سود خالص کسب‌شدة این شرکت در سال مالی گذشته (سال 1400)، حدود 498 میلیارد تومان بود که در این دوره 12ماهه با افزایش 63 درصدی همراه بوده است.

شرکت زر ماکارون در سال 1401، توانست 4 هزار و 635 میلیارد تومان درآمد کسب کند که این میزان از درآمدزایی حاکی از رشد 102 درصدی دارد.

شرکت زر ماکارون در این دوره 12ماهه موفق به ثبت سود عملیاتی 887 میلیاردتومانی شد که نسبت به دوره مشابه 62 درصد افزایش را تجربه کرد. حاشیه سود ناخالص در این دوره 24 درصد و حاشیه سود خالص 18 درصد است.

از منظر نسبت P/E سهم "غزر" نسبت به گروه خود وضعیت تقریبا مشابهی دارد؛ P/E "غزر" در حال حاضر حدود 10.29 است و P/E گروه نیز حدود 11.8 است.

"غزر" موفق به تحقق 451 ریال سود خالص به‌ازای هر سهم شد. سود محقق شدة هر سهم در سال مالی گذشته (سال 1400)، 277 ریال بود که در این دوره یک‌ساله با افزایش 63 درصدی همراه شد.

پایان مطلب

آخرین اخبار بورس و اقتصاد