بررسی سمت و سوی شاخص های بازار سرمایه از دید نموداری و سناریوهای محتمل

بررسی سمت و سوی شاخص های بازار سرمایه از دید نموداری و سناریوهای محتمل

حدود 7188 میلیارد تومان ارزش معاملات امروز و کاهش های پی در پی اخیر! روند فرسایشی بازار سرمایه با ارزش معاملات خرد...

اقتصادآنلاین - مینا یوسفی، تحلیلگر بازارهای مالی؛گروسی به تهران آمد و رفت. تعامل ایران و آژانس فعلا در چارچوب قبلی پیش میرود و اتفاق خاصی رخ نداده است. بازار دو سه روزیست به بهانه استپ و افت دلار و اصلاح موقت شاخص کل منفی است. مخصوصا دلار محور ها، تسویه اعتبارها و تراز کردن حساب ها در انتهای سال مالی کارگزاری ها و شرکت ها از دلایل محتمل دیگر بیان میشود. ارزش معاملات خرد 7200 شده است که نسبت به هفته گذشته که 16000 میلیارد تومان هم شده بود کاهش قابل توجهی داشته است.

خودرو سازها متفاوت تر از روزهای پیشین حجم خوردند و بهتر داد و ستد شدند یک علت می تواند چرخش بازار از دلار محورها به سهم های تورمی و جا مانده هفته پیشین باشد و دلیل دیگر خبرهای شورای رقابت و پیشنهاد خودروسازان به افزایش نرخ 60 تا 100 درصدی نرخ کارخانه بوده است.

تحلیل تکنیکال شاخص کل: شاخص کل و یک سناریو جدید ولی محتمل:

یک سیمتریکال مد نظر این سناریو است که دو حالت دارد:

در شاخه H باشیم که خود یک دیامتریک است و سپس اصلاح میان مدت بعدی I پیش رو باشد.

H در 1.700 میلیون واحد تمام شده و شاخه I به صورت کوتاه طی شده باشد و این رشد اخیر بخشی ازموج صعودی بعدی باشد. این اصلاح یک پولبک موقت به محدوده 1.720-1.700 میلیون واحد باشد و سپس ادامه تقاضا و رشد در بازار را داشته باشیم. در این سناریو رشد خوبی در انتظار شاخص است.

شاخص در سناریوی بعدی یک فلت بزرگ است.

شاخص در سناریویی یک فلت بزرگ است.

می تواند یک دیامتریک موج A و یک دیامتریک پاپیونی یا ایزومتریک برای موج B باشد و سپس C را داشته باشیم. امواج صعودی دیامتریک B شارپ هستن و اموج اصلاحی آن نوسانی و کند. هم پوشانی و زمان لگ ها به هم شبیه هست که پیش بینی ها را محتمل تر کرده است. لگ E هستیم با دو سناریو محتمل:

سناریو یک:

در این سناریو می تواند لگ E صعودی هنوز تمام نشده باشد و این شاخه ازB به صورت یک دیامتریک پاپیونی یا الماسی یا یک حتی الگویی ترکیبی باشد. قبلا این سناریو را مد نظر داشتیم که در نتیجه اصلاح قبل را موقت می دانستیم و از محدوده 1.523 میلیون واحد یک برگشت خوب داشتیم تا شاخه E کامل شود. در به روز رسانی زیر مشاهده میشود ABCD از لگ E سناریو تکمیل شده و این رشد در نتیجه رشد افسار گسیخته دلار پیش رفته است . لگ E بزرگ می تواند خوشبینانه در محدوده سقف تاریخی شاخص 1.960 میلیون واحد الی 2.100 میلیون واحد تمام شود. مجدد به روز رسانی خواهد شد.

آپدیت 14 اسفند:

گروسی به تهران آمد و رفت. تعامل ایران و آژانس فعلا در چارچوب قبلی پیش میرود و اتفاق خاصی رخ نداده است. بازار دو سه روزیست به بهانه استپ و افت دلار و اصلاح موقت شاخص کل منفی است. مخصوصا دلار محور ها . تسویه اعتبارها و تراز کردن حساب ها در انتهای سال مالی کارگزاری ها و شرکت ها از دلایل محتمل دیگر بیان میشود. ارزش معاملات خرد 7700 شده است که نسبت به هفته گذشته که 16000 میلیارد تومان هم شده بود کاهش قابل توجهی داشته است.

خودرو سازها متفاوت تر از روزهای پیشین حجم خوردند و بهتر داد و ستد شدند یک علت می تواند چرخش بازار از دلار محورها به سهم های تورمی و جا مانده هفته

پیشین باشد و دلبیل دیگر خبرهای شورای رقابت و پیشنهاد خودروسازان به افزایش نرخ 60 تا 100 درصدی نرخ کارخانه بوده است.

شاخص کل در سناریوی کنونی شاخه E به نظر تمام شده و اصلاح شاخه F از (E) را داریم تا محدوده 1.700 میلیون واحد. محدوده مقاومتی حوالی سقف تاریخی شاخص 1.960 میلیون واحد الی 2.100 میلیون واحد است.

تحلیل گذشته:

سناریوی محتمل دیگر:

سناریوی خوشبینانه است که با رشد دلار و سکه و بازارهای موازی بالاخره بعید هم نیست و میشود مد نظر داشت:

بعد از اتمام دیامتریک الماسی وارد یک الگوی جدید رو به بالا شده ایم. در الگوی جدید یک 5 موجی ایمپالس منفرد داشته باشیم .

حمایت ها و مقاومت های نزدیک مشخص شده است.

آپدیت:

واگرایی مثبت مخفی اثر کرده و یک رشد در قالب ریز موج 5 از 5 از حوالی حمایت 1.500 میلیون واحد شروع شده و ادامه دار است. در محدوده 1.960-2.100 میلیون واحد یک سقف مقاومتی محتمل است. سپس اصلاح کارکشنی به صورت موقت خواهیم داشت تا موج صعودی بعدی شروع شود که گین خیلی خوبی خواهد داد.

اگر 5 از 5 تمام شده باشد اصلاحی تا 1میلیون و 700 درپله اول داریم . اگر ریزموج 4 از 5 از موج اخر باشیم. یک رشد تا سقف 1 میلیون و 950 احتمالا خواهیم داشت و سپس اصلاح میکند.

14 اسفند: مستعد واگرایی منفی نمودار سقف بالاتر و اندیکاتور سقف پایین تر تشکیل داده است. لذا باید تا حوالی حمایت در معاملات کمی دقت شود.

گذشته: تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن:

آپدیت 14 اسفند:

شاخص هم وزن جای مهمی است و حوالی سقف مهم تاریخی است. 54000 واحد را هفته گذشته دیده و اصلاحی داشته است و اکنون 533000 واحد می باشد. یک 5 موجی کوچک به نظر در حال شکل گیری است که در نمودار مشخص شده . ریز موج های 1 2 3 تمام و این اصلاح 4 از 5 ریز موج است که موقت است. بعد از یک رشد 5 از 5 یک کارکشن خواهیم داشت.

حمایت های فیبوی قیمتی 506000-498000 واحد نزدیک هستند.

به علاوه توضیحات تحلیل قبل معتبر می باشد:

دقیقا از حمایت اشاره شده در تحلیل گذشته شاهد برگشت شاخص هم وزن بوده ایم و به نظر بخش اول از اصلاح کارکشن B یا 2 روی حمایت تمام شد. این رشد میتواند بخش دوم کارکشن کنونی باشد و البته مقاومت مهمی در محدوده 538000 واحد داریم که پیک تاریخی هم هست باید دید تقاضا در این محدوده به چه صورت خواهد بود.

یک حمایت در 530000 واحد داریم که می تواند پایان 4 و شروع 5 از 5 اخیر باشد.

سناریو های دوم شاخص هم وزن:

آپدیت: 1 از 5 موجی بخش دوم الگوی زیگزاگ هستیم. خود 1، 5 ریز موج دارد که در ریز موج 4 هستیم. .

برگشت شاخص از حمایت مشخص شده و نزدیک شدن به سقف تاریخی در حوالی 538000 واحد را مشاهده میکنید. انتظار داریم اگر در کارکشن B هستیم به صورت کند در حوالی سقف تاریخی پیشروی کند تا b تکمیل گردد سپس اصلاح موقت c را برای پایان Bو شروع رالی بعدی داشته باشیم.

به عبارتی اگر بخواهیم توضیح کاملی بدهیم با پایان یک مثلث خنثی ، در حال خوشبینانه می تواند پس از تکمیل 5 موجی A در سقف 530000 واحد وارد اصلاح کارکشن B شده باشد که زمانبر تر باید باشد. سپس یک 5 موجی دیگر برای شاخص هم وزن مد نظر داشت تا الگوی زیگزاگ تکمیل گردد. این 5 موجی یک رشد خوب برای شاخص هم وزن را نوید میدهد.

با اتمام یک مثلث از کف 358800 واحد یک 5 موجی داشتیم که بخشی از الگوی جدید است. اصلاح اخیر از پیک 526000 واحد موج2 از یک ایمپالس درجه بالاتر یا B از یک کارکشن می باشد.

یا یک 5 موجی داریم در شاخه اول که 1 یا A از یک زیگزاگ است. این 5 موجی در حال تکمیل است و فعلا در انتهای 4 از 5 هستیم که اصلاحی است. زمان مشخص میکند کدام سناریو محتمل تر خواهد شد.

نتیجه این سناریو با سناریوی بالایی فرقی ندارد و هر دو یک مسیر را طی میکنند.

ابراز تمایل عربستانی‌های برای سرمای‌گذاری در ایران/ فرصت مناسب برای توسعه صنعت پتروشیمی بخشنامه وزارت کار درباره دستمزد کارگران در سال 1402/... پشت‌ پرده تمدید چندباره ثبت نام فروش بدون قرعه‌کشی خودرو حقوق ورودی تلفن همراه بالای 600 دلاری حد اقل 15 درصد شد آماری از وضعیت اسفناک تورم خوراکی در ایران چه خبر از وعده احداث نیروگاه‌های برق با راندمان بالا؟/ تابستان برق داریم؟ سهم ایران در تجارت با ترکیه چقدر است؟/ پرواز سرمایه به سمت ترکیه سازوکار جدید کنترل قیمت در فرودگاه‌ها/ نرخ اجناس در غرفه‌های فرودگاهی یکسان می‌شود 400 هزار شرکت ثبت شده حقوقی وارد سامانه مودیان مالیاتی نشده‌اند کاهش رشد نقدینگی در اسفندماه گذشته 400 هزار شرکت ثبت شده حقوقی وارد سامانه مودیان مالیاتی نشده اند بدهی بانک‌ها از 300 هزار میلیارد تومان گذشت / رشد 110 درصدی بدهی بانکی در 1401 اعلام نشدن لیست محصولات آب‌بر برای عوارض صادراتی زمان بازگشایی سامانه یکپارچه خودرو/ از سرگیری ثبت‌نام خودرو از هفته آینده همه چیز درباره وام ازدواج سال 1402؛ از مبلغ تا پایان خدمت و وام ایثارگران فرهنگیان ببینند / صفر تا صد ماجرای تاخیر در... هشدار/ مسافران از این جاده به شمال سفر نکنند نرخ بهره بین بانکی به 23.36 درصد رسید سهم سرمایه‌گذاری از حجم اقتصاد ایران نصف شد +نمودار حقوق ورودی تلفن همراه بالای 600 دلاری حد اقل 15 درصد شد شاهکار جدید پورشه / میخ‌کوب می‌شوید! جزيیات 14 طرح راهبردی برای رهایی از خام‌فروشی نفت تجارت 2 میلیارد دلاری ایران و چین در 2 ماهه 2023 آماده ورود این خودروها در 1402 باشید حضور 10 میلیون مودی در سامانه سازمان امور مالیاتی ارزش دستمزدها در پایین‌ترین سطح تاریخ ایران پارلمان ترکیه با شراکت جامع اقتصادی با امارات موافقت کرد شرایط دریافت وام ازدواج در سال 1402 از راه‌اندازی لیست انتظار در مسیرهای پرتقاضا تا افزایش قیمت بلیت اتوبوس 6 خودرویی که امسال بازار را سوپرایز می‌کنند سوناتا جدید از راه رسید + تصاویر چالش های صنعت در 1401/ پیش شرط های رشد صنعتی در 1402 چیست؟ با حقوق 8میلیون تومانی نمی‌توان گوشت خرید! روند قیمت نفت افزایشی شد با حقوق 8 میلیون تومانی نمی‌توان گوشت خرید! متقاضیان دریافت وام ازدواج در 1402 بخوانند روند رو به کاهش رشد نقدینگی+جدول آغاز پذیره نویسی یازدهمین صندوق طلا، سه شنبه آینده در بورس انتقاد میرسلیم از سوخت ارزان/ دو دهه است برای کاهش ارزش پول ملی ایران برنامه ریختند سرمایه‌گذاری 200 میلیارد تومانی بیمه مرکزی در پلاسمای خون 3 میلیارد بدهید مزدا 3 صفر بگیرید! هشدار همتی به دولت ريیسی 6 خودرویی که امسال بازار خودرو را سوپرایز می کنند تجارت 2 میلیارد دلاری ایران و چین در 2 ماهه 2023 2 راهکار برای تشخیص کالای قاچاق و تقلبی قیمت جدید طلا اعلام شد (11 فروردین 1402) دو پیش شرط مهم برای رونق اقتصادی در 1402 جزيیات رشد تولید محصولات معدنی/ شیشه جام و کنسانتره در صدر تردد از محور کرج – چالوس و آزادراه تهران – شمال ممنوع است فعالان اقتصادی به آینده امیدوار شدند/ رشد سرمایه گذاری در بخش مولد